Mepcon ja Bezalan välillä voidaan automatisoida seuraavat tiedot ja toiminnot:

  • työntekijätietojen päivittäminen Mepcosta Bezalaan (nimi, sähköpostiosoite, hetu, kieli, IBAN, BIC)

  • työntekijöiden oletusten päivittäminen (oletuskustannuspaikat ja -tilit)

  • työntekijöiden hyväksyjien päivittäminen

  • työntekijän Bezala-tunnukset poistetaan työsuhteen päättymistä seuraavana päivänä


Mepcolla ei ole vielä rajapintaa, joten integraatiomme hyödyntää CSV-tiedostoja, jotka siirretään SFTP:n kautta. CSV-tiedoston sarakkeet on lueteltu alla. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole väliä, eikä kaikkia sarakkeita tarvita. Sarakkaiden otsikoiden täytyy kuitenkin olla merkkitarkasti samat kuin alla kuvatut.

Pakolliset sarakkeet:

Sarakeotsikko

Kuvaus

Person Number

Henkilön Mepco-ID

User Email

Valinnaiset sarakkeet:

Sarakeotsikko

Kuvaus

User Name

User language

Voi olla ENGLISH, SWEDISH tai FINNISH; muussa tapauksessa käytetään yrityksen oletuskieltä.

User Role

Voi olla EMPLOYEE, MANAGER, ACCOUNTANT tai APPROVER; muussa tapauksessa käytetään arvoa EMPLOYEE.

User IBAN

User BIC

User SSN

User Default Account

DEFAULT COST CENTER ::: dimensionname

Syötä kukin dimensio omaan sarakkeeseensa. Esimerkiksi: "DEFAULT COST CENTER ::: DIMENSION 1", "DEFAULT COST CENTER ::: DIMENSION 2". Dimensio-otsikon täytyy vastata Bezalassa olevaa otsikkoa; muussa tapauksessa jätämme sarakkeen huomiotta. Kustannuspaikan täytyy löytyä jo Bezalasta; muussa tapauksessa jätämme sen huomiotta.

User Approvers

Pilkulla eroteltuna

Ts päättymispv

PP.KK.VVVV

Yhtiönumero

Jos olette konserni, syötä tähän sarakkeeseen työntekijän yritys-ID. Jos olette yksittäinen yritys, voitte jättää sarakkeen huomiotta. Yhtiönumero tulee myös lisätä erikseen Bezalan yritysasetuksiin kohtaan "ulkoinen yritys-ID".


Yhteyden luominen Bezalan ja Mepcon välille

Yhdistä Bezala-ympäristönne Mepcoon lähettämällä seuraavat tiedot mahdollisuuksien mukaan salattuna viestinä osoitteeseen support@bezala.com:

  • SFTP-käyttäjätunnus

  • SFTP-salasana

  • tiedostopolku

Mepco-tiedostojen lähettäminen Bezalan palvelimelle

Jos teillä ei ole omaa palvelinta, voitte pyytää Bezala-tuesta oikeudet käyttää Bezalan omaa palvelinta. Luomme teille oman palvelimenne 50 €:n kuukausihintaan.

Tietojen siirron aikataulu
Tiedot noudetaan Mepcosta Bezalaan arkipäivisin (ma-pe) klo 6:30.

    

Did this answer your question?