Pakolliset tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite (käyttäjä saa sähköpostitse ohjeet ja kutsun Bezalaan)

Täytä käyttäjälle myös nämä henkilökohtaiset tiedot:

  • IBAN
  • henkilötunnus

Käyttäjä voi myös itse täyttää nämä tiedot menemällä omaan profiiliinsa Bezalan selainversiossa.

Voit asettaa käyttäjän oletukset:

  • Tiliöinnille
  • Maksutavalle
  • Kustannuspaikalle/-paikoille

Valitse myös kilometrikorvaus- ja päivärahaluokka, jos käyttäjä ei hae päivärahoja ja kilometrikorvauksia verottajan vuosittaisten säännösten mukaisesti.

Voit antaa käyttäjälle seuraavat oikeudet:

  • Työntekijä/Employee (perusoikeudet Bezalassa; voi käyttää perustoimintoja)
  • Esimies/Manager (voi muokata yrityksen asetuksia Bezalassa)
  • Kirjanpitäjä/Accountant (näkee kaikkien käyttäjien kaikki tapahtumat Bezalassa ja voi muokata asetuksia)

Tallenna käyttäjälle myös hyväksyntäkierto. Lisätietoa aiheesta täällä: https://intercom.help/bezala/articles/85468-hyvaksymiskierto

Did this answer your question?