Hyväksyntäkierrot tallennetaan joko käyttäjien taakse Käyttäjät-sivulta tai kustannuspaikkojen taakse Kustannuspaikat-sivulta. Jos kustannuspaikan taakse tallennetaan kierto, kulu noudattaa tätä kiertoa ja jättää käyttäjän taakse tallennetun kierron huomiotta.

Hyväksymiskiertoon voit lisätä niin monta henkilöä kuin haluat painamalla kuvaketta “lisää hyväksyjä”.

Voit valita, missä järjestyksessä hyväksyntä toimii. "Sitten"-säännöllä matka- ja kululaskut täytyy hyväksyä järjestyksessä, esimerkiksi ensin henkilö A ja sitten henkilö B. 

Toinen vaihtoehto on, että hyväksyntään tarvitaan joku valituista henkilöistä eikä järjestyksellä ole väliä. Tällöin heidän välilleen valitaan sääntö "tai".

Did this answer your question?