Høstferie 2018
Mandag til fredag i uke 40. fra og med mandag 1. oktober til og med fredag 5.
oktober. Skolen er åpen for lesing i høstferien.

Juleferie 2018

Fra og med torsdag 13. desember (for deg som skal ha muntlig eksamen høsten
2018 er siste mulige eksamensdato torsdag 20. desember).

Vinterferie 2019

Uke 8, fra og med mandag 18. til og med fredag 22. februar fra 09:00 til 19:00 og lørdag til søndag fra 09:00 til 17:00. Skolen er åpen for lesing. 

Påskeferie 2019

Fra og med mandag 15. april til og med mandag 22.april. Skolen er åpen for lesing i deler av ferien.

Fant du svaret?