Bỏ qua đến nội dung chính
Link trade không khả dụng
Nicky avatar
Được viết bởi Nicky
Đã cập nhật cách đây hơn 1 tuần

Điểm khác biệt của GC là chings tôi làm mọi thứ để chắc chắn tài khoản Steam của bạn được bảo mật. Đó là lý do chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập, mà thay vào đó là link trade của bạn.

Khi bạn nhập link trade, chúng tôi sẽ kiểm tra xem tài khoản Steam của bạn có thể nhận yêu cầu trao đổi không. Việc này nhằm đảm bảo bạn có thể nhận skin mà bạn kiếm được.

Nếu bạn nhận được thông báo “Link trade không khả dụng”, điều này có nghĩa đã có vấn đề xảy ra với tài khoản Steam của bạn. Tài khoản không công khai để trao đổi hoặc chúng tôi không thể kết nối.

Hãy kiểm tra các mục sau:

  • Nếu không được bật, Steam có thể sẽ chặn tài khoản của bạn khỏi việc nhận yêu cầu trao đổi.

  • Bạn cần chuyển Kho đồ sang chế độ công khai để có thể nhận yêu cầu trao đổi.

  • Bạn cần dăng nhập tài khoản Steam trên thiết bị của mình để Steam kiểm tra và giải thích lý do bạn không thể nhận yêu cầu trao đổi.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?