Cập nhật link trade Steam
Nicky avatar
Được viết bởi Nicky
Đã cập nhật cách đây hơn 1 tuần

Đôi khi bạn sẽ được yêu cầu cập nhật link trade Steam trong tài khoản GC. Đây là hướng dẫn làm điều đó.

Cách lấy link trade (Bản web)

  1. Đăng nhập vào tài khoản Steam của bạn;

  2. Bạn sẽ thấy ba mục cài đặt Steam, kéo xuống mục 3;

  3. Ấn “Create New URL” để tạo link trade mới;

  4. Sao chép link trade vừa tạo và dán nó vào tài khoản GC của bạn.

Cách lấy link trade (Bản Steam-app)

  1. Vào Hồ sơ của bạn;

  2. Tới Kho đồ;

  3. Mở: Yêu cầu trao đổi;

  4. Mở: Ai có thể gửi Yêu cầu trao đổi cho tôi?;

  5. Mục “Bên thứ ba” cho phép bạn xem link trade hiện tại và tạo link trade mới. Hãy ấn tạo link trade mới;

  6. Sao chép link trade vừa tạo, và dán nó vào tài khoản GC của bạn.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?