Mest sannsynlig bruker du en nettleser som ikke støttes, Internet Explorer (versjon 11 eller nedover). I og med at verken Microsoft (eller vi) holder denne ved like, må en annen nettleser benyttes. Enten Microsoft Edge, eller en hvilken som helst annen nettleser.

Fant du svaret?