Svensk Support

Här finner du alla hjälpartiklar på svenska. Hittar du inte vad du söker? Chatta, ring eller maila så hjälper vi dig!

Jennifer Meidell avatar CustomerSuccessTeam avatar
107 articles in this collection
Written by Jennifer Meidell and CustomerSuccessTeam
Kundkort och Kontakter

Video - Så arbetar du med Kundkort

Videodemonstration av hur man arbetar med kundkort i Cirrus CRM
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Video - Så arbetar du med Kontakter

Videodemonstration av hur man arbetar med kontakter i Cirrus CRM
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Så lägger du till ett nytt kundkort

Olika vägar att lägga till ett nytt kundkort i Cirrus
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Skapa kontakt

Hur du skapar en kontaktperson
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Massuppdatera dina kundkort

Uppdatera dina kundkort i bulk för att spara tid och energi!
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Ta bort ett kundkort

CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Jag kan inte radera data, varför?

Här får du svar på varför du inte kan radera vissa kundkort/kontakter etc.
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Kontaktfrekvens

Låt Cirrus hjälpa dig komma ihåg när det är dags att kontakta dina kunder.
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Hur tar man bort en kontaktperson?

Så tar du bort en kontaktperson
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Så byter du kundkortsansvarig i kundkortsmodalen

Ytterligare ett sätt att byta ansvarig på dina kundkort
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Varför kan jag inte ta bort ett kundkort eller en aktivitet?

Om du inte kan ta bort data i Cirrus kan du här läsa mer om varför.
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Hur ändrar jag ansvarig på ett kundkort?

Så byter du ansvarig på ett kundkort
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Hur ändrar jag ansvarig på flera kundkort från en användare till en annan?

Så byter du ansvarig på flera kundkort på en gång
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Kan jag få en automatisk påminnelse när det är dags att kontakta en person?

Så använder du kontaktintervall i Cirrus
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Slå samman kundkort

Dubbletter av kundkort? Så här gör du för att slå samman dem!
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Skapa ett koncernbolag

Såhär skapar man koncernbolag.
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago
Order och Offerter

Så arbetar du med order- och offertbehörighet

Hur behörighetsstyr man vem som får se vilkas order och offerter?
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Video - Så arbetar du med Offerter

Videodemonstration av hur man arbetar med offerter i Cirrus CRM
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Video - Så arbetar du med Order

Videodemonstration av hur man arbetar med order i Cirrus CRM
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Skapa en offert

Såhär skapar du en ny offert i Cirrus 2!
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Skapa en ny offertmall

Cirrus 2 låter dig skapa dina egna offertmallar. Här visar vi hur du går tillväga!
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Hur skapar jag en order?

Vi går igenom hur du skapar ordrar i Cirrus 2!
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Konvertera en offert till en order

Fått accept på en offert? Här visar vi hur du konverterar en offert till en order.
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Hur använder man offertvyn?

Få en översikt av dina offerter
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Video - Så arbetar du med Artiklar

Videodemonstration av hur man arbetar med artiklar i Cirrus CRM
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Varför ser jag inte order och offerter?

Kan du inte öppna en order eller en offert? Här är förklaringen!
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Hur kopierar jag en offert?

Lär dig hur du kopierr en offert här!
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Hur kopplar man sin offert till ett säljprojekt?

Koppla ihop din offert med ett säljprojekt för att få koll på det exakta värdet på era potentiella affärer.
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago
Anpassa Cirrus

Målsättningar

Sätt upp ett mål för ditt team!
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Video - Så arbetar du med dina Användare

Videodemonstration av hur man arbetar med användare i Cirrus CRM
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Video - Så arbetar du med Avdelningar och Roller

Videodemonstration av hur man arbetar med Avdelningar och Roller i Cirrus CRM
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Video - Så arbetar du med och skapar du egna Faktafält

Videodemonstration av hur man arbetar med faktafält i Cirrus CRM
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Video - Så anpassar du Cirrus CRM efter din verksamhet

Videodemonstration av hur man anpassar kategorier så det passar ens unika verksamhet
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Jobba med användare i Cirrus 2

I vyn Användare kan du enkelt administrera era användares behörigheter och uppgifter.
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Behörighet för användare

Vill du begränsa vad dina säljare kan se i ert CRM - såhär går du tillväga då.
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Inaktivera en användare

Här hittar du info om hur du inaktiverar en användare.
CustomerSuccessTeam avatar
Written by CustomerSuccessTeam
Updated over a week ago

Skapa egna mailmallar

Skapa dina egna mailmallar istället för att behöva uppfinna hjulet gång på gång.
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Automatisk kundklassning

Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Kan jag lägga till egna kundtyper?

Så ändrar du och lägger till nya kundkortstyper
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Hur kan jag skapa automatiska arbetsflöden i Cirrus?

Så använder du funktionen Triggers i Cirrus för att skapa automatiska arbetsflöden
Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago