Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt voor cBoards, wordt u gevraagd een kort video’tje op te nemen. In deze video dient u uw naam, beroep en plaats waar u werkt, aan te geven. In deze handleiding leest u hoe u een video opneemt voor verificatie.

Inloggen

Nadat u inlogt bij cBoards, krijgt u de vraag een verificatievideo’tje op te nemen.

Stap 1. Klik op de opname-knop.

Stap 2. Zeg uw naam, beroep en plaats(en) waarin u werkzaam bent in de camera.

Stap 3. Klik op de stopknop wanneer u klaar bent met inspreken.

Opslaan verificatievideo

Stap 4. Klik op de play-knop om uw opgenomen verificatievideo terug te kijken. Of klik opnieuw op de opname-knop om een nieuwe video op te nemen.

Stap 5. Klik op ‘Bewaar video’ om uw verificatievideo op te slaan.

Heb je het antwoord gevonden?