Wanneer er activiteiten plaatsvinden in het board waarvan alle betrokkenen op de hoogte moeten worden gebracht, dan wordt dit gedaan door logging. De functionaliteit logging is verbonden aan een themagericht board en vindt plaats in de chat van een board.

Klik hier als u wilt weten wat logging is.

Klik hier als u wilt weten waarom wordt gelogd.

Klik hier als u wilt weten wat wordt gelogd.

Heb je het antwoord gevonden?