Een board is een multidisciplinair themagericht ‘mini’-patiëntdossier. Een board is daarom ook altijd gekoppeld aan een patiënt en een patiënt kan meerdere boards hebben.

Een board bevat altijd een zorgthema. Het woord ‘thema’ mag u breed interpreteren, aangezien een zorgthema het volgende in kan houden:

 1. Een specifieke aandoening of ziektebeeld (bijv. diabetes, dementie)

 2. Een bepaalde situatie / setting (bijv. palliatieve zorg)

 3. Een meetinstrument (bijv. ziektelastmeter, CVRM scoremeter, Positieve Gezondheid)

 4. Een combinatie van bovenstaande (bijv. COPD zelfmanagement incl. ziektelastmeter)

Enkele voorbeelden van verschillende boards zijn:

 • Ouderenzorg board

 • COPD zelfmanagement board

 • CVRM zelfmanagement

 • Diabetes zelfmanagement

 • Medicatiebeoordeling

 • Palliatieve zorg

 • Positieve Gezondheid

 • Ziektelastmeter

 • Algemeen MDO (cBoards gebruiker bepaalt hierbij zelf het thema)

Een board bestaat (vrijwel) altijd uit 4 kernelementen:

 • Medische registratiemogelijkheden (relevant voor het betreffende thema)

 • Behandelplan

 • Chatfunctionaliteit

 • Patiënteducatie

Heb je het antwoord gevonden?