In deze handleiding leest u hoe u (medische) registraties in een board kunt wijzigen. Op dit moment kunt u uw eigen registraties wijzigen in een board in het tabblad ‘Samenvatting’.

Wanneer u (medische) registraties wijzigt of nieuwe (medische) registraties toevoegt, is dit zichtbaar voor alle betrokkenen bij het board. Indien de registratie is gemaakt in cBoards en niet vanuit een ander bronsysteem is geïmporteerd, kunt u ook precies zien wie de betreffende registratie heeft gedaan.

NB. Het verschilt per zorgthema cq. board of het tabblad ‘Samenvatting’ beschikbaar is. Bovendien kan de initiator van het board besluiten om het tabblad al dan niet te activeren.

Klik hier als u wilt weten hoe u de samenstelling van een bestaand board wijzigt.

Klik hier als u wilt weten hoe u een (medische) registratie verwijdert.

Boards overzicht

Stap 1. Klik op de naam van de patiënt in de linker kolom om het boards overzicht van de betreffende patiënt te openen.

Stap 2. Klik op het board waarvan u de registraties wilt wijzigen.

Stap 3. Klik op de knop ‘Samenvatting’ om een nieuwe samenvatting toe te voegen of te wijzigen.

Het selecteren van registraties

Stap 4. Klik op de knop ‘Wijzig registraties uit het verleden’. U krijgt dan eerder gemaakte registraties te zien.

Stap 5. Klik op de registratie die u wilt wijzigen.

Het bewerken van registraties

Stap 6. Klik op ‘Bewerk’ om de registratie te bewerken.

Hier kunt u de tekst van de registratie bewerken.

Stap 7. Klik op ‘Bewaar’ om de gewijzigde registratie op te slaan.

Heb je het antwoord gevonden?