Wanneer er activiteiten plaatsvinden in het board waarvan alle betrokkenen op de hoogte moeten worden gebracht, wordt dit gedaan door logging. Een voorbeeld kan het toevoegen van deelnemers zijn. U kunt deze functionaliteit zien als een activiteiten logboek dat is verwerkt in de chat van een board.

Klik hier als u wilt weten wat wordt gelogd.

Klik hier als u wilt weten waarom wordt gelogd.

Klik hier als u wilt weten waar de logging plaatsvindt. 

Heb je het antwoord gevonden?