Therapietrouw [Voor informele zorgverlener]
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board ‘Therapietrouw’.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het board ‘Therapietrouw’ wordt ingezet om betere begeleiding te kunnen bieden aan patiënten die structureel gebruik maken van medicatie. Met behulp van dit board kan de patiënt een actieve rol pakken bij zijn medicijngebruik. Binnen het board kan medische informatie zoals het medicatieoverzicht gedeeld worden en bovendien kan er educatie over de specifieke medicatie van de patiënt beschikbaar gemaakt worden.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op het contact tussen de patiënt, u als informele zorgverlener, en de apotheker.

Daarnaast kunnen eventueel ook de thuiszorg of de huisarts betrokken worden.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Door patiënten actief te begeleiden bij het gebruik van hun medicatie, zal de therapietrouw toenemen. Medisch inhoudelijk is de therapietrouw een belangrijke factor voor het slagen van behandelingen. Daarnaast zullen zorgkosten toenemen wanneer de therapietrouw afneemt, dus het Therapietrouw board zal eraan bijdragen dat de zorgkosten onder controle gehouden worden.

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

 • Verslag

 • Medicatieoverzicht

 • Patiëntregistraties (Medicatie, Gestructureerde anamnese, BMQ, MARS)

 • Instructie inhalator

 • Longaanval actieplan

 • Taken

 • Bijlagen

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

U kunt de patiënt waar mogelijk ondersteunen bij het invullen van de volgende registraties:

 • Medicatie

 • Gestructureerde anamnese

 • BMQ

 • MARS

Was dit een antwoord op uw vraag?