Leefstijlloket [Voor informele zorgverlener]
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In dit artikel leest u (op hoofdlijnen) over de mogelijkheden en inzetbaarheid van het board 'Leefstijlloket'.

Wanneer wordt dit board ingezet?

Het board 'Leefstijlloket' wordt ingezet om patiënten beter te begeleiden bij het veranderen van hun leefstijl. De behandelend arts in het ziekenhuis kan een patiënt doorverwijzen naar een leefstijlmakelaar binnen het leefstijlloket. Deze leefstijlmakelaar gaat vervolgens met de patiënt in gesprek en met behulp van verschillende vragenlijsten binnen het board, wordt gekeken naar aandachtspunten per domein (beweging, zitgedrag, voeding, alcohol, roken, slapen, kwaliteit van leven). De leefstijlmakelaar kan hierna in de directe omgeving van de patiënt op zoek naar passende hulpverlening in de 1e en 0e lijn, te denken aan lokale leefstijlinitiatieven. Betreffende leefstijlcoaches kunnen op basis van de eerder geregistreerde aandachtspunten, specifieke doelen en een actieplan opstellen en met de patiënt aan de slag gaan.

Zowel de leefstijlmakelaar als de behandelend arts blijven in het board van de patiënt op de hoogte van de voortgang van de patiënt.

Wie nemen normaal gesproken deel aan dit board?

Dit board richt zich met name op het contact tussen de leefstijlmakelaar, de patiënt, u als informele zorgverlener en de leefstijl professional uit de 0e en 1e lijn. Daarnaast kan de behandelend arts eventueel ook betrokken worden.

Wat levert het gebruik van dit board op?

Middels het Leefstijlloket board hoeft de behandelend arts niet op zoek naar passende zorgverlening in het gehele veld van leefstijl gerelateerde zorgverleners, maar is leefstijl wél onderdeel van de behandeling. De leefstijlmakelaar vormt hierbij een welkome schakel tussen het ziekenhuis en de regio!

Welke registratiemogelijkheden bevat dit board?

In dit board kunnen onder andere de volgende registraties worden gedaan:

 • Voorgeschiedenis (Diagnose, Medische geschiedenis)

 • Overdracht

 • Meetwaarden (BMI, Middelomtrek)

 • Intake (Bewegen, Zitgedrag, Voeding , Alcohol, Roken, Slapen, Kwaliteit van leven)

 • Behandeling

 • Voortgangsverslag

 • Taken

 • Bijlagen

Welke registratiemogelijkheden heeft de patiënt?

U kunt de patiënt waar mogelijk ondersteunen bij het invullen van de volgende registraties:

 • Intake (Bewegen, Zitgedrag, Voeding, Alcohol, Roken, Slapen, Kwaliteit van leven)

 • Zelfmetingen (BMI)

 • Ervaringen

Was dit een antwoord op uw vraag?