Com si fos un repte d'aventures!
Com podem ajudar a la Tina a saber si el seu ordinador és de 32 o 64 bits?

POSEM FIL A L'AGULLA!

Per saber si el teu ordinador és de 32 o de 64 bits, haurem d'entrar a la configuració del nostre ordinador.

I seguidament, fer clic a "Sistema".

Buscar a mà esquerra l'opció de "Sobre":

I a l'apartat de "Tipus de sistema" us apareixerà en quants bits treballa el vostre ordinador.

Ja saps quina versió has d'instal·lar!!
Accedeix a les descàrregues

¿Encontró su respuesta?