I vilket skick är batterierna i Certideal smartphones?

Alla batterier i Certideal-smartphones är kontrollerade med hjälp av vår certifieringsprocess.

  • Ett batteri med minst 85 % av sin kapacitet för produkter med det estetiska tillståndet Som Ny.

  • Ett batteri med minst 83 % av sin kapacitet för produkter med det estetiska tillståndet Mycket bra och Bra.

  • Ett batteri med minst 80 % av sin kapacitet för produkter med Okej estetiskt tillstånd.

Det finns 3 månaders garanti på batteriet. Utöver detta anses batteriet vara en slitvara och dess livslängd beror på hur det används.

Premium Pack :

Vi erbjuder dessutom ett Premium Pack som ett extra alternativ, vilket gör att du kan få ett nytt batteri till din smartphone och förlänga garantin på detta objekt till 12 månader (normalt är garantin på batterier 3 månader). Hittills är vi de enda i Europa som erbjuder dig detta alternativ!

Kostnaden för Premium Pack beror på vilken modell du köper:

För 200 kr extra, på modeller under iPhone X, ersätter våra experter ditt certifierade batteri med ett nytt (ja, nytt!).

För 300 kr mer kan du få ditt nya batteri på modeller som är lika bra eller bättre än iPhone X.

Kontrollera installationen av Premium Pack.

Om du har beställt en modell som är lika med eller mindre än iPhone 8:

Gå till Inställningar=> Batteri=> Batteristatus: Batteriet visar en status på 100 eller 99 %.

Om du har beställt en modell som motsvarar eller överstiger iPhone X:

Om du har iOS 13 eller lägre: Gå till Inställningar=> Batteri=> Batteristatus: Batteriet kommer att visa statusen 100 eller 99 %.

Om du har iOS 14 och en modell som är större än eller lika med iPhone X:

Tyvärr har Apple inaktiverat visningen av batteristatus om batteriet har bytts ut utanför Apple Store (vilket är fallet med din telefon). Därefter visas ett meddelande om reparation och sedan ett meddelande som förklarar att iPhone inte kan ange batterikapaciteten eftersom den byttes utanför Apple Store.

Det finns många program och appar för att kontrollera batterinivån. Vi rekommenderar programvaran 3utool, som finns tillgänglig för Mac och PC på följande länk "http://www.3u.com". Itunes måste vara installerat på din dator innan du gör det.

Hittade du svaret?