Bevaras vattentåligheten hos renoverade produkter?

Eftersom det är en renoverad produkt är vattenbeständigheten inte garanterad.

Under rekonditioneringsprocessen öppnas vissa produkter för att testa komponenterna och i detta fall garanteras inte deras vattentålighet.

Även under normala förhållanden förlorar produkter gradvis sin vattenbeständighet under sin livstid.

Läs studien som iFixit har gjort om detta ämne: https://it.ifixit.com/News/30845/your-phone-is-never-waterproof-no-matter-what-the-maker-says

Hittade du svaret?