Alla samlingar
Eftermarknadsservice
Jag har fått mitt paket, men produkten motsvarar inte det jag beställde.
Jag har fått mitt paket, men produkten motsvarar inte det jag beställde.

Produkten uppfyller inte kraven

L'équipe Certideal avatar
Skrivet av L'équipe Certideal
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Du har fått ditt paket, men produkten motsvarar inte den beställning du gjorde. Denna typ av fall är extremt sällsynt, men felet är mänskligt.

Du kan anmäla problemet i din personliga Certideal-plats genom att klicka på beställningen i fråga och sedan på "Eftermarknadsservice".

Det finns 4 olika fall av bristande överensstämmelse:

  • Produkten har inte rätt färg. Du har möjlighet att behålla produkten och få ersättning eller begära ett utbyte.

  • Smartphonemodellen är inte rätt modell. I det här fallet erbjuder vi ett utbyte omedelbart.

  • Produkten har inte rätt kapacitet. Även här inleder vi omedelbart ett utbytesförfarande

  • Produkten är inte av rätt estetisk kvalitet. När det gäller denna typ av klagomål måste vi först undersöka om din begäran är välgrundad innan vi agerar på den.

Skicka oss bilder på din produkt via e-post till Support@certideal.se och glöm inte att ange referensnumret för din beställning i ämnesraden.

Fick du svar på din fråga?