Alla samlingar
Eftermarknadsservice
Frågor om laddning av din enhet
Frågor om laddning av din enhet

Om din enhet har ett laddningsproblem kan du ta reda på hur du löser det.

L'équipe Certideal avatar
Skrivet av L'équipe Certideal
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om du märker att kabeln har fel kontakt med laddningsporten när du laddar din enhet beror problemet ofta på att det har samlats damm.

Genom att ta bort det överflödiga dammet kan du ladda enheten igen utan problem.

Innan du inleder ett returförfarande bör du följa dessa steg för att säkerställa att problemet inte är relaterat till ett hårdvarufel.

Kontrollera först att problemet inte kommer från själva kabeln. Försök sedan, om möjligt, att ladda telefonen med en annan laddkabel.

Om problemet inte beror på kabeln, rengör laddningsporten.

1. Ta en tandpetare (bäst för att undvika att skada metallkontakterna).

2. Försök att med cirkulära rörelser lyfta upp dammet som samlats i botten av porten och dra ut det.

3. Fortsätt med denna manöver tills inget damm längre kan lyftas upp från dörrens undersida.

4. Försök att ladda enheten igen.

Normalt sett bör enheten nu laddas utan problem.

Om så inte är fallet, kontakta oss eller inled ett returförfarande.

För all information om returer, vänligen läs vår artikel om returer.

Vi rekommenderar i alla fall att du rengör laddningsporten regelbundet för att undvika problem med dammbildning.

Fick du svar på din fråga?