Pāriet uz galveno saturu
Papildus izmaksas
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Reģistrācija un konta izveide ir bezmaksas – tu maksā tikai par automašīnas izmantošanas laiku un nobrauktajiem kilometriem; katram braucienam tiek piemērota arī brauciena uzsākšanas maksa. Detalizēta informācija par cenām ir pieejama lapā “Cenas”, un papildu maksas un līgumsodi ir noteikti šajā Cenu lapā.

Noteikumos un nosacījumos ir apskatīti naudas sodi un nosacījumi, to uzlikšanas principi un kārtība, savukārt konkrēti soda veidi un to apmēri ir norādīti Cenrādī, kas var tikt periodiski papildināts. Lietotājam pirms katras rezervācijas apstiprināšanas ir jāiepazīstas ar Cenrādi Lietotnē, kas attiecas uz katru rezervāciju un šobrīd ir spēkā.

Mēs aicinām ar CityBee automašīnām rīkoties atbildīgi, atstāt tās kārtīgas. Taču, ja neievērosi līguma vai pakalpojumu izmantošanas noteikumus, tev var tikt piemērota papildu maksa.

Papildu maksājumi:

Brauciena sākuma maksa – papildus piemērota visiem "maksā, kad brauc" braucieniem (netiek piemērota priekšapmaksas pakām). Maksa par katru automašīnu ir norādīta lietotnē. Stāvēšanas zonas maksa — maksa, kuras summa ir paredzēta Lietotnē, tiek iekasēta par Transportlīdzekļa atgriešanu vai paņemšanu no Stāvēšanas zonas teritorijām, kas atzīmētas un parādītas Lietotnē.

Maksa par transportlīdzekļa atstāšanu citā valstī (CityBee atļautajā zonā): 79 EUR

Administratīvā nodeva par pārkāpumu paziņojuma apstrādi (piem. ceļu satiksmes pārkāpumi un privāto stāvvietu sodi): 10 EUR

Noteikumos paredzētajos gadījumos Jums jāsedz arī izmaksas, kas mums radušās saistībā ar Jūsu nodarītajiem zaudējumiem vai parāda administrēšanu.

Naudas sodi un zaudējumi
Naudas sodi un zaudējumi Ja jūs vai citas personas, kurām jūs atļaujat izmantot mūsu transportlīdzekļus, neievērojat Noteikumus, jums var uzlikt šādus naudas sodus, kas tiek uzskatīti par mūsu līgumsodiem:

- par atļauju citām personām izmantot kontu un/vai pielaišanu vadīt, kontrolēt vai citādi lietot Transportlīdzekli: 700 EUR

- par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i., brauciena beigšanu) Latvijā, kas nav Lietotnē atzīmētajās CityBee zonās: 300 EUR

- par transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu nozaudēšanu: 120 EUR , kā arī Jums jākompensē visas atslēgu iegādes un programmēšanas izmaksas

- par neremontējamiem riepas bojājumiem: 120 EUR

- par smēķēšanu transportlīdzeklī: 70 EUR

- par degvielas piesavināšanos vai degvielas kartes ļaunprātīgu izmantošanu: 500 EUR (degvielas piesavināšanās gadījumā jāmaksā naudas sods, kā arī jākompensē degvielas vērtība)

- par bīstamu, neapdomīgu vai neuzmanīgu braukšanu: 500 EUR

- par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē (vai ja Lietotājs pēc ceļu satiksmes negadījuma pirms apstākļu noskaidrošanas lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, vai izvairījies no alkohola satura noteikšanas asinīs vai reibuma pārbaudes (šo Noteikumu izpratnē alkohola saturs asinīs vai reibums saprotams kā noteikts tiesību aktos). Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē Jums jāmaksā norādītais naudas sods arī tajos gadījumos, kad Lietotājs nodevis Transportlīdzekli vai kā citādi devis iespēju to vadīt citai personai, kas atradusies alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē, vai ja šī persona izvairījusies no alkohola satura asinīs vai reibuma noteikšanas pārbaudes: 2000 EUR

- par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i. brauciena beigšanu) tādā stāvoklī, ka to nevar izmantot turpmākiem braucieniem (piem., transportlīdzeklis atstāts privātā vai maksas stāvvietā, no kuras nav iespējams izbraukt, nesamaksājot par stāvvietu;): 70 EUR

- par transportlīdzekļa atstāšanu (t.i., brauciena beigšanu), neatstājot atslēgu transportlīdzeklī, ja 2 stundas pēc paziņošanas par atslēgas paņemšanu atslēga netiek atgriezta: 70 EUR

- Iepildot transportlīdzekļa tvertnē nepareizu degvielu, par transportlīdzekļa netīrumiem, kam nepieciešama papildus tīrīšana (tai skaitā ķīmiskā tīrīšana), jums jāatlīdzina šī iemesla dēļ nodarītie zaudējumi līdz 600 EUR. Sk. Noteikumus

- Ja Jūsu vainas dēļ ceļu satiksmes negadījumā bojāts transportlīdzeklis, Jums jāatlīdzina ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodarītie zaudējumi, izņemot gadījumus, kas norādīti Cenrādī un Noteikumos, līdz 600 EUR, gadījumā, ja tika iegādāta samazināta finansiālā atbildība Mobilajā lietotnē – summa nepārsniedz 200 EUR. Sk. Noteikumus.

Taču, ja transportlīdzeklis tiek bojāts Jūsu (vai citas personas, kurai Jūs devāt iespēju izmantot mūsu transportlīdzekli) izraisītā ceļu satiksmes negadījuma laikā alkohola vai narkotisko/psihotropo vielu reibumā, piedaloties sporta sacensībās vai citādi pārkāpjot Noteikumus, Jums pilnībā jāatlīdzina visi mums nodarītie zaudējumi. Sk. Noteikumus.

Par citiem zaudējumiem sk. Noteikumus.

Naudas sodu un papildu maksājumu debetēšana
Cenrādī norādīto naudas sodu un/vai papildu maksājumus mēs varam automātiski debetēt no Maksājumu konta. Nauda tiek ieturēta no Maksājumu konta nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas, pienācīgi to fiksējot un savlaicīgi informējot par to Lietotāju (izmantojot Lietotni vai citus kanālus).

Visas augstāk norādītās summas norādītas bez PVN, kas tiks pieskaitīts attiecināmajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?