9 ud af 10 af vores kunder kan få installeret ladeboksen uden ekstra omkostninger. Der kan dog være forhold eller situationer hos dig, som gør, at installationen kræver ekstra arbejde:

  • Gravearbejde, fordi ladeboksen skal være på en anden bygning end den, hvor eltavlen er eller fordi ladeboksen skal være på en fritstående søjle/pæl.
  • Utilstrækkeligt gravearbejde*, hvis du har valgt selv at stå for at grave.
  • Stillads- eller liftarbejde, fordi din eltavle er på en etage, der ligger over fire meter fra jordplanet og kablet skal føres uden på bygningen.
  • Transport til ikke-brofaste øer, fordi vores elektriker har ekstra udgifter til færgetransport.
  • Forgæves kørsel, hvis du ikke er hjemme, når elektrikeren besøger dig på det aftalte tidspunkt.
  • Armeret kabelføring, fordi du bor på aktivt eller nedlagt landbrug, har omkringliggende marker eller husdyrsbrug og derfor skal have gnaverbeskyttet kabling (7.000 kr. inkl. moms). Læs evt. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Du kan altid se de gældende priser for tillægsydelserne i vores vilkår og betingelser under afsnittet “Prisliste”.

 * Du skal have udført gravearbejdet, inden elektrikeren kommer for at installere ladeboksen. Her er det vigtigt, at du overholder følgende tre krav, så vi sammen kan sikre en sikker og god installation:

1: Den gravede rende skal være 35 cm dyb og minimum 15 cm bred i hele rendens længde.

2: Den opgravede jord skal ligge ved siden af renden, så vores elektriker kan bruge den til at lægge kablet fast og dække dækbåndet over kablet til.

3: Du skal dække renden helt til, når vores elektriker er færdig med installationen af ladeboksen.

Lever gravearbejdet ikke op til kravene, skal du være opmærksom på, at der kan være ekstra omkostninger i forbindelse med installationen.

Fandt du dit svar?