Hvornår får I roaming med andre udbydere?

Clever er klar. Både teknisk og med fair prisaftaler. Og vi har proaktivt indbudt flere udbydere af opladning til at indgå roaming-aftaler. Vi havde håbet på at få en aftale om roaming på plads med en af de største udbydere her i første halvår af 2020, men det er ikke lykkedes at nå til enighed i denne omgang. Vi tror stadig på, at vi kan nå frem til en aftale, men det kræver fair priser fra alle parter, før det er realistisk.

Hvad gør Clever for at få roaming-aftaler på plads med andre udbydere?

Roaming er en dans, der kræver mere end én udbyder af opladning, og vi tror på, at vi kan nå frem til aftaler, så vi skaber bedre oplevelser for forbrugerne og elbilisterne.

Vi har som nævnt proaktivt og løbende indbudt andre ladeudbydere til roaming, så deres kunder kan bruge vores netværk og omvendt. Clevers tekniske systemer er klar, og vi er også klar til at forhandle fair prisaftaler på plads. Med roaming-aftaler mellem udbyderne af opladning, kan vi sikre, at forbrugerne har adgang til flest mulige ladepunkter.

Vi har også den holdning, at roaming-aftaler vil åbne for mere konkurrence, der i sidste ende skal komme forbrugerne og elbilisterne til gode – det samme har gjort sig gældende for teleindustrien. 

Det er også vigtigt at nævne, at der findes roaming-platforme fra tredjepartsaktører, der ikke selv har ladepunkter, men via deres platform viser mange udbydere i hele Europa samlet og selv kan bestemme prisen for opladning på Clevers ladepunkter. Clever har sat en pris på 6 kr. per kilowatttime, men kan ikke bestemme, hvad tredjepartsplatforme afregner deres brugere i sidste ende.

Fandt du dit svar?