Det er forholdene hjemme hos dig, der afgør, om du kan få en installation uden ekstra ydelser. Med ekstra ydelser mener vi specielle opgaver eller ønsker, som ikke er inkluderet i prisen på installationen.

Efter du eller din bilforhandler har lavet en bestilling hos Clever, modtager du en e-mail med nogle få installationsspørgsmål. Ud fra dine svar, vurderer vi om vores elektriker skal ud og se på installationsforholdene hjemme hos dig og komme med et uforpligtende tilbud.

Installation uden ekstra ydelser

Herunder kan du se eksempler på installationer, der som udgangspunkt ikke kræver ekstra ydelser.

Installation på huset

Hvis ladeboksen skal installeres på selve huset, hvor også eltavlen befinder sig, skal du som udgangspunkt ikke betale for ekstra ydelser, medmindre du har specielle ønsker som fx skjult kabelføring. Hos Clever er ubegrænsede meter kabelføring inkluderet i installationsprisen.

Installation uden gravearbejde

Hvis ladeboksen skal installeres væk fra huset, men uden det er nødvendigt at grave kablet ned, skal du som udgangspunkt ikke betale for ekstra ydelser.

Det er ikke nødvendigt at grave, hvis fx carporten hænger sammen med huset, eller hvis et stabilt hegn forbinder hus og carport. Hvis du har specielle ønsker, fx skjult kabelføring, medfører det ekstra ydelser.

Installation, hvor du selv graver

Hvis ladeboksen skal installeres væk fra huset og eltavlen, skal kablet graves ned. Det gælder fx, hvis du vil have ladeboksen installeret på en garage eller en søjle i indkørslen. Hvis du selv står for gravearbejdet, skal du som udgangspunkt ikke betale for ekstra ydelser.

Det er dog vigtigt, at du har klaret gravearbejdet, inden elektrikeren kommer, og at den gravede rende overholder lovkravene. Du kan læse mere om kravene til gravearbejdet her.

Installation med ekstra ydelser

Herunder kan du se eksempler på installationer, som kræver ekstra ydelser såsom gravearbejde eller særligt udstyr.

Installation, hvor Clever står for gravearbejdet

Hvis ladeboksen skal installeres væk fra huset og eltavlen, skal kablet graves ned. Det gælder fx, hvis du vil have ladeboksen installeret på en garage eller en søjle i indkørslen. Du oplyser os om gravearbejde i det spørgeskema, som du modtager fra os. Herefter vil vores elektriker i de fleste tilfælde aflægge dig et forberedende besøg, og du modtager efterfølgende et uforpligtende tilbud på gravearbejdet fra os.

Installation i etageejendom eller ved parkeringsplads/garageanlæg

Hvis ladeboksen skal installeres ved din private parkeringsplads i et fælles p-hus, p-kælder eller garageanlæg, vil der som udgangspunkt være ekstra ydelser forbundet med installationen. Du oplyser os om placeringen i det spørgeskema, som du modtager fra os. Elektrikeren vil herefter aflægge dig et forberedende besøg, og vi sender dig efterfølgende et uforpligtende tilbud på de ekstra ydelser.

Derudover dækker ekstra ydelser også nedenstående tilfælde:

Installation med arbejde over 4 meters højde

Hvis elektrikeren skal foretage arbejde i over 4 meters højde i forbindelse med installationen af ladeboksen, skal han medbringe et stillads eller lift, og det er en ekstra ydelse.

Installation på landejendom

Hvis ladeboksen skal installeres på en landejendom, vil der som udgangspunkt være brug for ekstra ydelser, fordi elektrikeren er pålagt at bruge et armeret kabel, der kan modstå gnavere såsom rotter.

Utilstrækkeligt gravearbejde

Hvis du har valgt selv at stå for at grave ud til kabelføringen, er der strenge krav til gravearbejdet. Hvis de ikke er opfyldt – eller du helt har glemt at grave – er elektrikeren nødt til at komme tilbage en anden dag, når gravearbejdet er udført korrekt. Du bliver efterfølgende opkrævet for det forgæves besøg.

Transport til ikke-brofaste øer

Har vores elektriker udgifter til færgetransport, viderefakturerer vi dem til dig.

Forgæves kørsel

Er du ikke hjemme på det aftalte tidspunkt, opkræver vi dig for elektrikerens forgæves besøg. Desværre er det noget, vi ofte oplever. Lav derfor gerne en påmindelse i din kalender, så du undgår at skulle planlægge et nyt besøg og betale for det forgæves.

Fandt du dit svar?