Vi kalder det tilbagebetaling, fordi du i første omgang selv betaler for ladeboksens strømforbrug over din elregning.

Det eneste, du skal gøre for at modtage din tilbagebetaling, er at tilmelde dig Betalingsservice.

Hvis du er privatkunde, trækker vi din tilbagebetaling fra din månedlige abonnementspris. Derfor vil din månedlige betaling til Clever være forskellig måned for måned.

Hvis du er leasingkunde, skal du blot tilmelde dig Betalingsservice. Så sørger vi for, at du modtager din tilbagebetaling via Betalingsservice hver måned.

Få hjælp til at tilmelde dig Betalingsservice her.

Tip!

Betaler du din elregning aconto, kan det være en fordel at bede dit elselskab om hjælp med at ændre din aftale, så du undgår efterregninger.

Bemærk: Vi bruger ikke ordene "refusion" eller "refundering", fordi vi tilbagebetaler dig hele forbruget (efter vores tilbagebetalingssats), ikke kun afgifterne.

Hvordan udregner Clever tilbagebetalingen?

Du får tilbagebetaling for den strøm, ladeboksen sender igennem ladekablet og ud i bilens batterier. Hver måned fjernaflæser vi ladeboksens strømforbrug og udregner din tilbagebetaling ved at gange dit forbrug med vores gældende tilbagebetalingssats. Du får også tilbagebetaling, når du har solceller, elvarme eller lignende.

Se den aktuelle tilbagebetalingssats her.

Med et strømprodukt med fleksibel afregning, kan du ende med et overskud, når du får din tilbagebetaling.

Har du et strømprodukt med fast pris, kan du opleve tab, da du typisk betaler mere for din strøm.

Det abonnement, du betaler for din el, regner vi ikke med i tilbagebetalingen. Du får heller ikke tilbagebetaling for standbystrøm – dvs. den lille mængde strøm, din ladeboks bruger på at stå på standby og på at sende/modtage data.

Er tilbagebetalingssatsen altid den samme?

Nej, det er den ikke. Prisen på el ændrer sig nemlig løbende. Vi justerer derfor også tilbagebetalingssatsen løbende, så den afspejler elpriserne i Danmark. Det betyder, at satsen både kan gå op og ned.

Efter hver måned udregner vi et gennemsnit af elprisen i tidsrummet 23-06, og oven i det lægger vi omkostningsposter, afgifter* og tariffer, som løbende fastsættes af Energistyrelsen, Energinet og elmarkedet generelt. Det udgør den samlede elpris.

*Elafgiftandelen bliver refunderet af Clever, så længe vi kan benytte godtgørelsen af elafgift til opladning af elbiler.

Hvad kan du selv gøre for at påvirke din elregning positivt?

Tilbagebetalingssatsen er udregnet som et gennemsnit af elprisen i tidsrummet kl. 23-06 i den måned. Du kan dog selv gøre følgende for at nedbringe din elregning, hvis elpriserne i en periode viser høje udsving:

  1. Skift til et variabelt strømprodukt

    Med et variabelt strømprodukt, der følger elprisen hen over døgnet, kan det give dig et overskud, når du får tilbagebetaling.

  2. Lad om natten
    Elnettet er mindst belastet om natten, og derfor er strømmen både mere vedvarende og billigere.

  3. Intelligent opladning
    Har du en ladeboks fra Clever installeret derhjemme, kan du benytte dig af intelligent opladning. Her udskydes opladningen automatisk til om natten, hvor strømmen er billigst. Læs mere her.

Skift til Clever Power og slip for tilbagebetaling

Clever er også et elselskab. Og kombinerer du dit opladningsabonnement med vores strømprodukt, Clever Power, kan du slippe for tilbagebetalingen og ofte opnå rabat oveni.

Fandt du dit svar?