Når du sætter ladekablet i din bil, vil ladeboksen automatisk hente dagens opladningsplan fra Clevers system. Først vil boksens lysfelter blinke grønt, så orange, og til sidst lyse konstant blåt.

Din bil vil nu kortvarigt vise, at den lader for så at stoppe igen. Det er for at sikre, at der er korrekt forbindelse mellem bil og ladeboks, når den intelligente opladning starter senere på aftenen. Indtil ladeboksen starter opladningen, vil den skrive "Charging Suspended", som betyder, at opladningen er udskudt.

Fra du sætter stikket i bilen, til ladeboksen lyser blåt, kan der gå op til 15 sekunder.

Kan jeg slå intelligent opladning fra?

Ja, du har tre muligheder for at ændre på intelligent opladning:

  1. Du kan indstille en ugentlig opladningsplan i Clevers app. Så kan du indstille, hvornår opladningen skal gå i gang på de enkelte dage.

  2. Hvis du blot har brug for at starte opladningen med det samme, kan du starte opladningen i Clevers app fra gang til gang.

  3. Hvis du som udgangspunkt altid har brug for at lade bilen op om dagen, fx hvis du arbejder om natten, kan du i Clevers app slå intelligent opladning helt fra. Dog anbefaler vi, at du i stedet indstiller opladningsplanen, så den passer til dit kørselsbehov - også hvis det er i dagtimerne.

Du kan se en nem og visuel guide til indstillingen af intelligent opladning i appen på siden her.


Hvad med min bils egen funktion til at starte og stoppe opladning?

Hvis du kan indstille start og stop af opladning i din bil, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke din opladning. For selvom din bil er indstillet til at lade på et bestemt tidspunkt, er der ikke strøm i ladekablet, før den intelligente opladning starter ud på aftenen.

Hvis intelligent opladning fx er sat til at starte opladning kl. 23:00, vil bilen først få strøm derefter.

Læs mere om intelligent opladning her.

Fandt du dit svar?