Ja, du kan godt få Clever Power, selvom du er registreret som nettoafregnet egenproducent (dvs. du har et VE-anlæg såsom solceller).

Men der er to ting, du skal være opmærksom på:

1. Du får ikke rabat på dit opladningsabonnement
Du kan ikke kombinere Clever Power med dit Clever-abonnement og opnå rabat på opladningsabonnementet på nuværende tidspunkt. Du fortsætter også med den nuværende tilbagebetalingsordning, hvor vi tilbagebetaler ladeboksens forbrug én gang i kvartalet efter den gældende tilbagebetalingssats.

2. Du kan miste betalingen for overskudsproduktion
Producerer du strøm, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår du skifter elselskab, da opgørelsen for egenproduktionen typisk forfalder én gang om året. Hvis du skifter inden denne dato, vil du højst sandsynligt miste den betaling, du har til gode for dit anlægs overskudsproduktion i perioden. Vi anbefaler derfor, at du skifter den dag, hvor denne betaling falder.

Besvarede dette dit spørgsmål?