Du får ikke certificeret grøn strøm med Clever Power. Vi har valgt en anden retning, der skal sørge for at vi i fællesskab får mere vedvarende energi ind i det danske elnet.

Grønne certifikater rykker mindre
Certificeret grøn strøm betyder, at der er "dækning" for, at dit strømforbrug kan matches af vedvarende energikilder.

Det betyder groft sagt, at et elselskab køber certifikater hos fx en vindmøllepark, så de kan vise, at deres kunders forbrug kommer fra den park. Der er kun en vis mængde certifikater til rådighed, og de kan sagtens komme fra en solcellepark, der har mange år på bagen. Certifikater rykker altså ikke ved mængden af grøn strøm, der bliver produceret.

I Clever udfordrer vi denne tankegang. Så i stedet for at bruge penge på at støtte energiproduktion, der allerede er bygget, vil vi hellere bruge dem på at sikre, at der bliver bygget nye anlæg, der kan øge andelen af grøn strøm i det danske elnet.

På den måde er din strøm altså ikke certificeret grøn. Men fordi strømmen i elnettet er den samme for alle, uanset hvilket elprodukt de køber, er den omvendt heller ikke mindre grøn end din nabos. Derimod er du som kunde i Clever Power med til at sikre, at både du og din nabo får mere grøn strøm på sigt.

Første stop på rejsen er opførelsen af en ny solcellepark ved Tryggevælde på Sjælland. Parken dækker et areal svarende til cirka 100 fodboldbaner og vil levere energi til elnettet i foråret 2022.

Besvarede dette dit spørgsmål?