Når du er strømkunde i Clever Power, modtager du hver måned en elregning fra os. Den har tre sider, men det er især side to, som vi oplever, kan forvirre vores kunder.

Side to ser således ud:

Vær opmærksom på, at din elregning indeholder to dele.

Den øverste del er dit samlede forbrug inkl. ladeboksens strømforbrug.

Den nederste del er ladeboksens strømforbrug, som vi trækker fra det samlede forbrug.

Forstå delene af i din elregning

Vi har klippet elregningen ud i mindre stykker og forklarer de enkelte dele herunder:

1. Forfaldsdato
Det er på denne dato, at din elregning skal være betalt til os. Har du tilmeldt din regning til Betalingsservice, vil betalingen ske helt automatisk.

2. Leveringsadresse
Vi skriver adressen, så du kan se, hvor strømmen er brugt. Det er smart, hvis du fx har et sommerhus, der også får strøm fra Clever Power

3. Periode
Her kan du se, hvilken periodes elforbrug du betaler for. Typisk er det den netop overståede måned. Har du skiftet til os midt i en måned, vil regningen være fra denne dato til slutningen af den næste hele måned.

4. Clever Power strømforbrug
Her kan du se, hvor mange kilowatttimer (kWh), du har brugt i alt, og hvor meget du skal betale for dem. Husk, at elprisen svinger fra time til time, så enhedsprisen er et gennemsnit af elprisen time for time i hele regningsperioden.

5. Clever Power abonnement
Du betaler et fast beløb hver måned for Clever Power. Vi dividerer beløbet med 30 dage og ganger resultatet med det antal dage, som elregningen dækker. Derfor kan abonnementet denne måned, være større eller mindre end den generelle abonnementspris.

6. Elafgift
Dette beløb går til staten, så det kan du ikke slippe for – medmindre du fx har varmepumpe, så du kan få nedsat elafgift.

7. Transport og afgifter
Du betaler ikke kun for selve strømmen, du bruger. Du betaler også for transporten af den til forsyningsselskabet. Pengene går bl.a. til, at elnettet bliver udbygget og at de elkabler, der ligger i jorden og hænger i elmasterne, bliver vedligeholdt.

8. Total
Dette er dit samlede elforbrug for perioden, inden vi har trukket ladeboksens andel fra. Det er altså ikke dette beløb, du skal betale.

9. Netselskab
Det er netselskabet, som ejer den elmåler, du har siddende. Det er derfor fra dem, vi modtager dit strømforbrug.

10. Gennemsnitspris
Din elpris ændrer sig time for time døgnet rundt. Denne pris er derfor et gennemsnit af den strøm, du har brugt i løbet af døgnet + alle transport og afgifter. Vil du have lavere elpris, kan du med fordel flytte dele af dit elforbrug til de billige timer.

11. Tilbagebetaling i alt

Dette viser, hvor stor en del af beløbet i pkt. 8, som ladeboksens forbrug udgør, og som derfor bliver fratrukket det samlede beløb.

12. Total inkl. moms

Det er dette beløb, du skal betale denne måned.

Ladeboksens strømforbrug brugt på opladning er fratrukket dette beløb, og du betaler dermed kun for den strøm, du har brugt derudover.

Fandt du dit svar?