Energitillægget er midlertidigt. Det vil sige, at det er designet til at frafalde igen på et tidspunkt. Det tidspunkt bliver, når elpriserne stabiliserer sig i et mere normalt leje.

Vi genberegner energitillægget hver fjerde måned, så vi sikrer, at det matcher elprisen og prognoserne bedst muligt. Hvis det bliver ændret, varsler vi det med en måneds varsel.

Fandt du dit svar?