Den ekstreme boligprisprisveksten de siste 30 årene har ført til at en stadig større andel av befolkningen står utenfor boligmarkedet. Særlig utsatt er single, unge mennesker bosatt i og rundt byene. Den siste målingen av “Sykepleierindeksen”, som er en indikator på boligprisene relativt til inntektsnivået i området, viser at en singel sykepleier har råd til under 3 % av boligene som ligger til salgs i Oslo, Asker og Bærum.

Dette er en uønsket utvikling ettersom en høy andel boligeierskap har flere gevinster. For det første bidrar det til å redusere den sosiale og økonomiske forskjellen i samfunnet. For det andre bidrar det til større mangfold i bysentrum — noe som har vist seg å være positiv for trivselen til alle som bor og jobber i området. For det tredje er det bra for miljøet at flere deler på arealene.

Dette er noen av grunnene til at regjeringen har et uttalt ønske om å tilrettelegge for bo-former som baserer seg på at flere bor sammen.

I lys av dette vokser det nå frem mange nye løsninger for å hjelpe denne gruppen inn på boligmarkedet. Skanska og IKEA var kanskje de som var først ute med sitt BOKLOK konsept, hvor de på ulike måter jobber for å redusere byggekostnadene slik at boligen blir litt billigere.

I det siste har flere utbyggere, deriblant OBOS, lagt til rette for at man kan leier deler av leiligheten først, og gjennom månedlige avdrag gradvis kjøper opp en større del av leiligheten.

En annen modell som vokser frem internasjonalt er å kjøpe sammen med andre; såkalt “co-ownership” hvor mennesker som uten tidligere relasjon til hverandre går sammen og kjøper bolig sammen. I Norge er vi i Co-Own først ute med denne muligheten. I denne artikkelen forklarer vi nærmere hva dette innebærer, hva som er fordelene, og hva du må tenke på før du selv tar steget.

Image for post

Å kjøpe sammen med andre er en fremvoksende bo-form som har flere fordeler. I denne artikkelen forklarer vi hva dette konseptet er, og hvilke fordeler det har.

Hva innebærer det å kjøpe sammen med andre?

Det er estimert at hver fjerde person mellom 20–30 år som bor i våre største byer, allerede bor i et kollektiv. Å bo sammen med andre er derfor ikke nytt. Faktisk er det en av de eldste bo-formene vi har.

I en slik modell kjøper man sin egen andel av leiligheten — en såkalt ideell andel. Hvis man er fire personer, eier man 25 % av boligen, og banken tar pant i den enkelte sin andel.

Dette er i prinsippet det samme som når et samboerpar kjøper leilighet sammen og eier halvparten hver. Forskjellen med den nye, fremvoksende bo-formen er at menneskene som kjøper sammen, verken er i familie, slekt eller i et forhold med hverandre. Oftest så har de ingen tidligere relasjon med hverandre.

“Co-Ownership” gir en billigere inngangsbillett

I Norge har vi kultur for at vi eier vår egen bolig. Å eie gir en stabilitet, trygghet og sikkerhet som er vanskelig å oppnå når man står utenfor markedet.

Den mest synlige fordelen ved å kjøpe sammen med andre er at inngangsbilletten blir vesentlig billigere. Ved å kjøpe 25 % av en leilighet, får du også leiligheten til 25 % av prisen — noe som gjør det hele overkommelig for den voksende gruppen som har den månedlige betalingsevnen til å betjene et boliglån, men mangler egenkapitalen til en dyr leilighet (for å tilfredsstille kravene i boliglånsforskriften).

Mer kvadratmeter for pengene

Delt eierskap i bolig

Eksempel: Kjøper du deg inn i et 4-roms kollektiv på 100 kvadratmeter, betaler du for 25 % av prisen, men har bruksverdi til 60–80% av boligen, avhengig av størrelse på fellesarealet.

I det siste har vi sett flere eksempler på at veldig små leiligheter har blitt solgt for høye summer. Nylig ble en 11 kvm leilighet lagt ut for 2,4 millioner kroner — en kvadratmeterpris på hele 219 000kr.

Mens denne type mikroleiligheter gir kjøper et ben innenfor boligmarkedet er bruksverdien begrenset. Uansett hvor arealeffektive leilighetene sies å være, vil det for mange være vanskelig å skape en hverdag med høy trivsel og god bo-kvalitet.

Dette er også en av grunnene til at man i flere byer, blant annet Oslo og Bergen, har innført en leilighetsnorm som forbyr at det bygges leiligheter under 35 kvadratmeter.

Ved å kjøpe seg inn i et Kollektiv, får du det beste av to verdener; prisfordelen av å kjøpe en mindre andel av leiligheten, men bruksverdien av hele leiligheten minus de andre private rommene.

Å bo med andre handler om mer enn å ha et tak over hodet

Mens de økonomiske fordelene fremstår som åpenlyste, er det de “myke” verdiene som har blitt blitt fremhevet som like viktige blant de som har tatt steget inn i denne bo-formen.

For mange er livet i et kollektiv en livsstil i seg selv. Innenfor kollektivets fire vegger finner man sin egen boble som består av mennesker man trives med. I fellesskap kan dere omfavne og leve ut livsstilen til det fulle.

For andre handler det mer om det praktiske. Kanskje er du en av de som i utgangspunktet ser på deg selv som privat og individualistisk, men som setter pris på å bli utsatt for det som treffer? Et liv i et kollektiv bringer mer spontanitet inn i livet og gir deg muligheten til å være sosial uten å måtte planlegge for det — og samtidig kunne trekke deg tilbake når du selv ønsker det.

Uavhengig av hvilket fellesskap du ønsker, vil du nyte de sosiale gevinstene av å dele hverdagen med andre. Det kan være den gode følelsen av at noen sier «hei» når du kommer hjem. De spontane samlingene som plutselig oppstår. Samtalene som kan gå langt inn nattetimene. Eller følelsen av at du over tid utvikler deg i møte med andre perspektiver og personligheter.

Co-Own åpner opp boligmarkedet for en helt ny gruppe mennesker

Frem til nå har det vært praktisk talt umulig å kjøpe leilighet sammen med mennesker som man verken er i familie eller et forhold med. «Hvordan finner jeg noen å kjøpe med?», «Hvordan får jeg lån?», «Hvordan fordeles felleskostnadene?», «Hvordan skal vi håndtere konflikter?», «Hvordan skal jeg klare å selge min andel?». Dette er bare noen av de vanskelige spørsmålene man hittil har vært nødt til å besvare selv.

Co-Own endrer dette. Vi gjør egnede leiligheter tilgjengelig for mennesker som ønsker å kjøpe seg inn i disse sammen med andre — og fjerner alle hindringer som tidligere har stått i veien for denne type samkjøp. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen; fra å finne mennesker som vi tror du vil trives med, tilrettelegge for at dere skaper et godt bo-miljø, og teknisk løsning til å selv matche med kjøper når du er klar for å selge.

Fant du svaret?