Hoe gebeurt de BTW-berekening op facturen met korting contant?

Factuur zonder korting contant
Bv. Je maakt een factuur aan voor 100 euro exclusief BTW.

  • het BTW-bedrag op deze factuur is 21 euro

  • de maatstaf van heffing (netto) is 100 euro

Factuur met korting contant
Bv. Je maakt een factuur aan voor 100 euro exclusief BTW met 2% korting contant als de klant betaalt binnen de 10 dagen. Het totaal van deze factuur is 118,58.

  • het BTW-bedrag op deze factuur is 20,58 euro

  • de maatstaf van heffing (netto) is 98 euro

De BTW wordt als volgt berekend:
100 euro - 2% is 98 euro.
98 euro wordt de nieuwe maatstaf van heffing.
Op die 98 euro wordt 21% BTW berekend of 20,58 euro.
De som van de twee is 118,58.

De BTW-wetgeving zegt het volgende:
De sommen welke als disconto van de prijs mogen worden afgetrokken behoren niet tot de maatstaf van heffing (art. 28 1° W.B.T.W.).
Het disconto is een financiële korting welke contractueel aan de klant wordt toegestaan wegens vervroegde betaling.
Het heeft geen belang of de klant al dan niet effectief de korting heeft genoten.

Kortom: Omdat je een korting contant op deze factuur toekent, dient de klant BTW te betalen op maar 98 euro (of de klant binnen de 10 dagen betaalt of niet).


Maak je nog geen gebruik van CoManage maar wil je wel dat korting contact automatisch berekend word wanneer je een factuur maakt?

Heb je het antwoord gevonden?