Werkvoorraad in de app

Vanuit de werkvoorraad kun je nog uit te voeren opdrachten oppakken, bijvoorbeeld als je tijd over hebt.

Support Crafter avatar
Geschreven door Support Crafter
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je kunt vanuit de planning opdrachten die nog niet ingepland zijn, delen met je buitendienst medewerkers. Als zij bijvoorbeeld tijd over hebben kunnen ze dan zelf deze opdracht uit de werkvoorraad oppakken.

Werkvoorraad delen met de buitendienst

Nieuwe opdracht toewijzen aan de buitendienst medewerker(s)

Om dit te doen moet je bij de opdracht aangeven dat de medewerker(s) deze mogen zien. Dit werkt als volgt:

 1. Open het kantoorprogramma van Crafter

 2. Maak een nieuwe werkbon aan

 3. Selecteer in het veld inplannen de optie 'Toevoegen aan werkvoorraad'

 4. Nu kun je een richtdatum en duur van de opdracht opgeven, dit is niet verplicht

 5. Via het 'zichtbaar voor' veld kun je kiezen wie deze werkbon in zijn werkvoorraad mag zien. 

Je hebt hierbij de volgende keuzes:

 • Planning: de werkbon is niet zichtbaar voor de buitendienst

 • Alle medewerkers: alle buitendienst medewerkers kunnen de bon in hun werkvoorraad zien, uiteraard blijft de bon ook zichtbaar voor de planning.

 • Per medewerker: je kunt er ook voor kiezen dat de bon enkel bij één medewerker in zijn werkvoorraad te zien zal zijn. De werkbon is uiteraard ook nog te zien in de werkvoorraad van de planning.

Maak je geen keuze, dan wordt de werkbon standaard aan de planning toegewezen.

Als je er voor hebt gekozen dat een of alle buitendienst medewerkers de werkbon in hun werkvoorraad mogen zien, dan zie je dat aan het bus-icoontje wat in de opdracht in de werkvoorraad verschijnt:

Bestaande opdracht toewijzen aan buitendienst medewerker(s)

Je kunt ook bestaande werkbonnen toewijzen aan buitendienst medewerker(s). Dit werkt als volgt:

 1. Open het kantoorprogramma van Crafter

 2. Open de planning en ga naar de werkvoorraad

 3. Open een werkbon die in de werkvoorraad staat

 4. Door te klikken op het veld 'werkvoorraad' selecteer je wie deze werkbon in zijn werkvoorraad mag zien.

De werkvoorraad in de app

In de app vind je rechtsboven naast de nieuwe werkbon toevoeg knop een nieuw lijst-icoontje. Als je hier op drukt opent de werkvoorraad:

Als je drukt op een van de werkbonnen, opent er een beknopt overzicht van de opdracht en kun je er voor kiezen om de opdracht uit te voeren.

Zodra je kiest voor opdracht uitvoeren zal je in de werkbon terecht komen. In de achtergrond is de werkbon direct aan jou toegewezen en bij jou in de planning gezet. Bij de planner wordt de werkbon dus ook vanuit de werkvoorraad naar jouw planregel verplaatst.

Je ziet: de werkbon staat nu in mijn agenda en is verdwenen uit de werkvoorraad.


Was dit een antwoord op uw vraag?