Bij veel gebruikers hebben we de wens gekregen voor een bepaald specifiek veld toe te voegen aan de app. Om hier een antwoord op te bieden hebben we deze functie ontwikkeld waarmee je zelf velden aan de app kunt toevoegen.

Gebruik deze functie bijvoorbeeld voor een veld voor gemaakte parkeerkosten, of voor extra notities.

Je kunt dit afhankelijk maken van het type dienst waar aan gewerkt wordt. Zo kun je andere velden koppelen bij service en weer andere velden bij montage.

Eigen velden instellen

  1. Open het kantoorprogramma van Crafter

  2. Open de instellingen en ga in het menu extra modules naar het tabblad vrije velden (kun je dit tabblad niet vinden, dan zul je het waarschijnlijk aan moeten zetten in het functies-menu)

  3. Klik op toevoegen

Het volgende venster verschijnt, wat je als volgt invult:

Type dienst
Je kunt dus een type dienst selecteren. In dat geval komen de velden alleen bij de werkbon als je dit type dienst bij de werkbon kiest. Het is niet verplicht om hier een type dienst te selecteren. Als je dat niet doet, komen de vrije velden bij alle werkbonnen terecht.

Naam

Hier vul je een naam in van jouw veld.

Type antwoord
Hier stel je in hoe het veld moet worden ingevuld. Hier heb je de opties:

  • Tekstveld

  • Selectielijst waarbij je meerdere opties kunt aanvinken

  • Keuzerondje(s), hierbij kun je maar één van de opties selecteren

Keuze mogelijkheden
Als je hebt gekozen voor het type antwoord selectielijst of keuzerondje(s), vul je in dit veld de opties in, gescheiden met een komma. Bijvoorbeeld:

  • Ja, Nee, Niet van toepassing

  • Metaal, Hout, Steen, Aluminium

Zichtbaar klant
Met deze optie geef je aan of het veld zichtbaar is voor de klant. Als je dit aanvinkt komt het veld ook op de samenvatting van de werkbon in de app te staan en is het veld ook zichtbaar als je de werkbon download als pdf en per mail verstuurt.

Het niet zichtbaar maken van een veld is handig als je bijvoorbeeld wil werken met een intern notitie veld. 

Helaas zit deze optie nog niet in de app maar dit komt in de nabije toekomst beschikbaar.

Verplicht app
Net als de vorige functie zit dit helaas nog niet in de app en wordt dit in de nabije toekomst toegevoegd. Met het aanvinken van deze optie kun je dan aangeven dat dit veld verplicht moet worden ingevuld in de app. In dat geval kan de werkbon niet worden afgerond als het veld niet is ingevuld.

Extra regel
Klik op + Nieuwe regel om extra vrije velden aan te maken.

Klik op opslaan om de invoer te bewaren. 

Vrije velden in het kantoorprogramma

Bij elke werkbon die je via het kantoorprogramma aanmaakt, worden automatisch de ingestelde vrije velden toegevoegd en op de werkbon getoond. Je kunt de velden ook op de werkbon bewerken:

De velden worden alleen toegevoegd bij het aanmaken van de werkbon via het kantoorprogramma. Als je de type dienst wijzigt dan worden de velden niet weggehaald.

De vrije velden via de app invullen

Om de vrije velden in de app in te vullen, open je een werkbon in de app en druk je op het menu werkzaamheden. De velden worden onder het omschrijving veld getoond:

Druk op de velden om ze in te vullen. Bijvoorbeeld dit interne opmerkingen veld:

Of de selectielijst bij het veld ondergrond:


Heb je het antwoord gevonden?