Importeren van data met Crafter

Optioneel kun je je bestaande data, zoals een klanten-, adres- of materiaal lijst in één keer importeren, wat je een hoop tijd bespaart. Dit werkt als volgt:

Maak een Excel-lijst en vul daarin de gegevens die je wil importeren. Vul per kolom de data van de gewenste gegevens in, dus bijvoorbeeld in kolom A je klantnaam, kolom B de straat van het adres, etc.

Ga binnen het instellingen-menu naar Importeer data, en sleep je excel-lijst naar het witte vlak waarin je een bestand kunt selecteren. Vervolgens zie je dat de weergave verandert en dat er een voorbeeld wordt getoond van de gegevens die je wil importeren.

Per kolom kies je nu wat de gegevens zijn die zich in deze kolom bevinden. Op deze manier bepaal je zelf welke gegevens in welk veld in Crafter terecht zullen komen. Als je een veld wil overslaan selecteer je "niet importeren"

Beschikt de eerste rij over de namen van de kolommen? Vink dan het vinkje aan zodat het systeem weet dat deze regel niet moet worden geïmporteerd.

Klik nu op Importeren. Je lijst met gegevens zal nu geïmporteerd worden.

Er zijn regels waar je import aan moet voldoen om geïmporteerd te worden in Crafter. De regels en voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de Import Sheet.

Deze sheet kan je ook eenvoudig gebruiken door een kopie op te slaan, jouw gegevens aan te vullen aan de hand van de sheet en de data vervolgens in een nieuw Excel bestand op te slaan. Kijk het filmpje voor meer instructies of volg de stappen hieronder.

  1. Open de Import Sheet met Google Sheets of met Excel.

  2. Klik op Bestand --> Een kopie maken

  3. Nu kan je het gekopieerde bestand bewerken. Ga naar het tabblad van de gegevens die jij wilt invoeren.

  4. Lees de bijgevoegde informatie goed door. Hier staan veel regels in waaraan je import mogelijk moet voldoen om geüpload te worden.

  5. Plak je gegevens in de corresponderende kolommen.

  6. Selecteer al jouw gegevens

  7. Klik bovenin de balk op "Opmaak", selecteer Getal en vervolgens Platte Tekst

  8. Kopieer en plak jouw gegevens vervolgens in een nieuwe Google Sheet of Excel bestand

  9. Sleep deze naar het Importveld in het Crafter dashboard

  10. Klik op Importeren

💡 Tip: Het kan zijn dat je per ongeluk tóch data foutief hebt ingevoerd. Dan krijg je na afloop van de import een melding. Controleer je import en voer de foutieve gegevens opnieuw in.

Was dit een antwoord op uw vraag?