Op de pagina's Instellingen en Ledenlijst (wanneer je op "E-mail leden" klikt) krijg je een tekstveld waar je kan werken met variabelen en voorwaardes. Dat zorgt er voor dat je berichten naar je verkopers en bestellers helemaal kan personaliseren.

Een voorbeeld van zo'n tekstveld:

De tekst tussen {{ ... }} zal in de uiteindelijke boodschap worden vervangen door variabele waarden.

Een overzicht:

De variabelen kunnen gecombineerd worden met helpers om eenvoudige logica op te bouwen.

Zo kan je bijvoorbeeld controleren of een bestelling aan een verkoper is gelinkt voor je die bij naam noemt.

Bijvoorbeeld:

{{#if sellerGroup }} 

    De bestelling is aan verkoper(s) gelinkt.

    Hier kan je veilig de variabele {{ sellerGroup.firstNames }} gebruiken.

{{else}}

    De bestelling is niet aan verkopers gelinkt.

    Je kan de variabelen die starten met "sellerGroup." niet gebruiken.

{{/if}}

Een volledig overzicht van wat mogelijk is, vind je in de Handlebars documentatie.

Foutmelding

Lukt het niet om op te slaan? Dan is er waarschijnlijk iets mis met de haakjes.

Zorg dat alle geopende haakjes {{ overeen komen met het opnieuw sluiten van haakjes }}.

Daarnaast: elke {{#if ... }} stelling moet terug gesloten worden met een {{ /if }} stelling. Een {{ else }} statement mag enkel tussen die twee voorkomen.

Tot slot: er zijn ook variabelen die {{{ drie haakjes nodig hebben in plaats van twee, omdat zij speciale formattering nodig hebben.

Heb je het antwoord gevonden?