Je kan in je webshop bijhouden via welk lid of welke leerling de besteller steunt.

Dat kan handig zijn voor volgende redenen:

  • Je kan de bestellingen meegeven met de verkoper en zij kunnen instaan voor de verdere verdeling ervan

  • Je kan je verkoop boosten met een scorebord van beste verkopers

  • Je kan hen eenvoudig een persoonlijke e-mail sturen vanuit Crowdselling

Ga daarvoor naar Verkopers en upload een CSV-bestand met een lijst van namen en eventueel andere gegevens.

Je kan een CSV-bestand exporteren uit Microsoft Excel, of je kan gewoon de gegevens copy-pasten in het importvenster.

Welke gegevens kan je importeren?

Voornaam

Er is slechts één kolom verplicht: de naam van de leden.

Die kan je linken met de kolom "Voornaam".

Je kan er echter in zetten wat je wil. Om privacyredenen kan je er bijvoorbeeld enkel een klas en klasnummer in zetten als het om leerlingen gaat in een school.

💡 Tip: je kan meerdere kolommen samenvoegen in Excel met volgende formule:

=A1&" "&A2

De nieuwe kolom kan je vervolgens gebruiken als het veld "Voornaam" in Crowdselling.

Familienaam (optioneel)

Het is ook mogelijk om de familienaam van de leden te uploaden, om mensen met dezelfde naam van elkaar te onderscheiden.

De familienaam wordt steeds afgekort in de webshop om privacyredenen.

Mensen met dezelfde voornaam en initialen worden van elkaar onderscheiden.

Bijvoorbeeld: Bert Verleysen en Bert Vanhove zullen worden getoond als Bert Ve. en Bert Va. respectievelijk.

E-mailadres (optioneel)

Als je ook e-mailadressen importeert, wordt het mogelijk om je leden een persoonlijke e-mail te sturen vanuit Crowdselling.

Zo kan je hen aanspreken met hun voornaam in de e-mail en kan je meteen hun persoonlijke link meegeven om te verkopen.

Als je later nog een reminder stuurt en je werkt met het scorebord, kan je zelfs de positie op het scorebord vermelden, net als het aantal punten en hoeveel plaatsen ze nog verwijderd zijn van de eerste plaats.

Groepeerveld (optioneel)

Het komt vaak voor dat meerdere leden van hetzelfde gezin deel uitmaken van je vereniging of school, bijvoorbeeld broer en zus. Je kan hen samen zetten op het scorebord.

Daarvoor heb je een veld nodig waarmee je leden van hetzelfde gezin kan identificeren. Ze hebben bijvoorbeeld vaak hetzelfde adres: dan kan je het adres mee uploaden en dit aanduiden als groepeerveld.

Een andere mogelijkheid is dat je manueel in je Excel-lijst aanduid welke leden bij elkaar horen, met een uniek getal bijvoorbeeld.

Heb je het antwoord gevonden?