Kort samengevat verloopt een verkoop als volgt:

  1. De organisatie kiest een einddatum.

  2. Crowdselling suggereert een leverdatum. Jij keurt deze goed of kiest een andere leverdatum.

  3. De organisatie verkoopt.

  4. De verkoop wordt automatisch afgesloten op de einddatum.

  5. Je levert alle bestellingen samen bij de organisatie, in lijn met de gemaakte afspraken en de voorwaarden die op je partnerpagina vermeld zijn.

De organisatie kiest een einddatum

Een organisatie kiest zelf hoe lang de verkoop duurt. Meestal is dat 3 à 4 weken.

Bij het aanmaken van een campagne wordt hen gevraagd een einddatum te kiezen:

Bij deze einddatum tellen we de levertermijn die jij als partner hebt ingesteld in je dashboard. Dat is de voorgestelde leverdatum die de organisatie te zien krijgt (steeds met vermelding "nog niet goedgekeurd door de leverancier").

💡 Tip: zijn er periodes waarin je gesloten bent en dus geen leveringen doet? Je kan deze instellen in je dashboard, zo stellen we nooit een leverdatum voor binnen deze periode.

Jij bevestigt de leverdatum

Telkens een organisatie een einddatum instelt, krijg je de vraag per e-mail om daarvoor een leverdatum te bevestigen, of een andere datum voor te stellen in de plaats. Dat kan in je overzicht van campagnes.

Jij levert de bestellingen bij de organisatie

Na afloop van de verkoop lever jij alle bestellingen samen bij de organisatie, in lijn met de gemaakte afspraken en de voorwaarden die op je partnerpagina vermeld zijn.

Onder Campagnes in je dashboard vind je alle verkopen die organisaties met jouw producten gestart zijn. Als je daar op doorklikt, zie je een overzicht van alle artikels die zij besteld hebben.

Als je klikt op "Download bestellingen", krijg je een overzicht van alle bestellingen door de eindklant in Excel-formaat, met onder meer de commissie en aankoopprijs per bestelling.

Deze bestelling is al volledig betaald.

Na de levering kan je overgaan naar de facturatie.

Heb je het antwoord gevonden?