Jak wiecie, minimalną ilością rozkładówek w albumie jest liczba 10. Z tego powodu nalegamy na numerowanie rozkładówek zgodnie z zasadą: 01, 02....09, 10, 11....19, 20, 21 itd...

Inny sposób numeracji może sprawić, iż po wydrukowaniu fotoindeksu Waszego zamówienia (podgląd rozkładówek) zdjęcia zostaną wymieszane niezgodnie z kolejnością.

Przykłady:
W przypadku numeracji rozkładówek 1, 2 ... 9, 10, 11, 12 - pliki zostaną ułożone do druku zgodnie z kolejnością: 1, 10, 11, 12, 2 ....9.

W przypadku numeracji 1 (1), 1 (2) .... 2 (1), 2 (2)... pliki zostaną ułożone zgodnie z zapisem, tj. 1 (1), 1 (2), 1 (3) ... 2 (1) , 2 (2) ... nawet jeśli pliki 1 (1) i 2 (1) według fotografa powinny być plikami następującymi kolejno po sobie. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?