Poniżej znajduje się kilka rad przydatnych przy projektowaniu albumów w przypadku korzystania z kreatora Crystal. Prosimy o trzymanie się ich, a projektowanie albumu stanie się czystą przyjemnością. ;)

Czym jest rozkładówka - znajdziesz TU.

Przypominamy, iż jedna rozkładówka to 2 strony. Minimalna ilość rozkładówek w albumie to 5 (czyli 10 stron), a maksymalna 50 (czyli 100 stron). Bazowa cena obejmuje do 10 rozkładówek w albumie, każda kolejna rozkładówka płatna będzie zgodnie z cennikiem.

Do projektowania albumu wykorzystamy Storyalbum/Storybook w rozmiarze 30x30.


Pusty szablon po otwarciu w Kreatorze Crystal wygląda następująco:

(wszystkie poniższe przykłady to screeny z Kreatora Crystal)

Każdy szablon ma specjalne linie pomocnicze, które są niezwykle istotne, a jednocześnie przydatne w dalszej pracy.


Co wyznaczają linie pomocnicze?

  • Środkowa pionowa linia pomocnicza wyznacza środek projektu - w tym miejscu album będzie się składał na pół :)

  • Przerywane linie pomocnicze, które wskazują czerwone strzałki to granica bezpieczna dla projektu - wszystkie napisy, ramki oraz ważne elementy projektu muszą znaleźć się wewnątrz tych linii lub zdjęcie może być dociągnięte maksymalnie do przerywanej linii pomocniczej, co da nam równe ramki dookoła albumu.

Uwaga!

Spad drukarski (linia cięcia) - celowo nie jest zaznaczony, ponieważ margines błędu przy docinaniu albumu przez gilotynę to +/- 2mm, zatem wyznaczenie konkretnego miejsca cięcia nie jest możliwe. Z tego powodu arcyważne jest, aby zdjęcia były dociągnięte do krawędzi szablonu lub znajdowały się wewnątrz linii przerywanej.
W przybliżeniu można przyjąć, że linia cięcia przypada na około 1/3 odległości licząc od krawędzi rozkładówki do przerywanej linii pomocniczej.

Możemy zacząć projektować :)
Dodajemy zdjęcia do rozkładówki, używając strzałki, która znajduje się pod każdym zdjęciem.

Przykład 1


Poniższa rozkładówka zostanie wydrukowana z równą białą ramką dookoła - PRAWIDŁOWO

Zdjęcia dociągnięte są do przerywanej linii pomocniczej.

(zbliżenie prawego górnego rogu powyższej rozkładówki)

Przykład 2


Poniższa rozkładówka zostanie wydrukowana bez ramki dookoła - PRAWIDŁOWO

Zdjęcia dociągnięte są do krawędzi szablonu.

(zbliżenie prawego górnego rogu powyższej rozkładówki)

Przykład 3


Poniższa rozkładówka zostanie wydrukowana z nierówną ramką dookoła - NIEPRAWIDŁOWO

Zdjęcia nie zostały dociągnięte ani do krawędzi szablonu, ani do przerywanej linii pomocniczej.

(zbliżenie lewego górnego i dolnego rogu powyższej rozkładówki)

Przypominamy, że w Crystal Albums nie weryfikujemy poprawność przesłanych plików.

Ważne!
Projekt dodany do koszyka jest jego wersją ostateczną i w takiej wersji zostanie wydrukowany. Wszelkie zmiany w projekcie wykonane po dodaniu projektu do koszyka nie zostaną w nim zapisane.

PODSUMOWUJĄC POWYŻSZE PRZYKŁADY:

  • Zdjęcia powinny być dociągnięte albo do krawędzi szablonu, albo do przerywanej linii pomocniczej.

  • Dozwolone jest dowolne rozmieszczenie zdjęć w polu wyznaczonym przez przerywaną linię pomocnicze.

  • Nawet gdyby zdjęcia w przykładzie 3 przeciągnięte były pomiędzy krawędź szablonu, a przerywaną linię pomocniczą na tę samą wysokość to i tak jest duże ryzyko powstania nierównych ramek z powodu marginesu błędu przy docinaniu albumu przez gilotynę, który wynosi +/- 2mm

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?