All Collections
App: Connector to Fakturoid
Česky
Proč Fakturoid neaktualizuje stav mých objednávek na Shopify? (zaplacené/nezaplacené)
Proč Fakturoid neaktualizuje stav mých objednávek na Shopify? (zaplacené/nezaplacené)

Naše napojení na Fakturoid přepíše změny ze Shopify do Fakturoidu. Fakturu však může změnit pouze jednou.

Pavel Darmovzal avatar
Written by Pavel Darmovzal
Updated over a week ago

Naše napojení na Fakturoid přepíše změny ze Shopify do Fakturoidu. Fakturu však může změnit pouze jednou.

Zkontrolujte, zda jste vložili webhook z Fakturoidu do naší aplikace v Shopify

Webhooky informují naši aplikaci, když dojde k nějaké události v službě Fakturoid.

Můžete to zkontrolovat v sekci "Nastavení" naší aplikace.

Správné znění webhooku najdete na webu Faktuoridu

Pokud jej v nastavení nemáte nebo si jen chcete ověřit, zda je správný:

Přejděte do "Nastavení" -> "Připojit další aplikace" -> "Webhook". Zkopírujte webhook, vložte jej do naší aplikace a klikněte na "Uložit".

Zkontrolujte, zda jste nezměnili slug (subdoménu/název k účtu Fakturoid).

Slug je jedinečný identifikátor, který používáme, abychom se dostali k vašim fakturám ve Fakturoidu.

Slug najdete například v adrese URL svého účtu.

Zkontrolujte, zda jste nepřekročili počet volání API ve svém plánu Fakturoid.

Každý plán Fakturoid má určitý počet volání API, což znamená určitý počet událostí provedených aplikacemi třetích stran, jako je ta naše.

Pokud si nejste jisti, kolik událostí můžete odeslat pro konkrétní plány, podívejte se na ceník služby Fakturoid. Pokud chcete zjistit, kolik jste již tento měsíc použili, podívejte se na stránku nastavení-> "Připojení k jiným aplikacím".

Did this answer your question?