All Collections
App: Connector to Fakturoid
Česky
Jak fungují jazyky faktur v aplikaci Fakturoid?
Jak fungují jazyky faktur v aplikaci Fakturoid?

Fakturoid nabízí překlad faktur do více jazyků. Náš konektor mezi Shopify a Fakturoidem rozhoduje o jazyce automaticky.

Pavel Darmovzal avatar
Written by Pavel Darmovzal
Updated over a week ago

Jak se naše aplikace rozhoduje, kdy přeložit jazyk faktury?

Fakturoid nabízí faktury ve více jazycích:

 • Čeština

 • Slovenština

 • Angličtina

 • Němčina

 • Francouzština

 • Italština

 • Ruština

 • Polština

 • Španělština

 • Maďarština

 • Rumunština

Překlad faktur je nyní plně automatický. Náš konektor rozhoduje o jazyku faktury podle fakturační adresy zákazníka, pro kterého je určena.Pokud tedy objednávka směřuje do Španělska, ale fakturační adresa objednávky je v Itálii, jazykem faktury je italština.

Pokud se faktura nepřeložila správně, kontaktujte nás na adrese support@digismoothie.com nebo prostřednictvím chatu v aplikaci.

Fakturoid umí přeložit pouze fakturu, nikoliv názvy vašich produktů.

Mohu změnit i jazyk automatického e-mailu?

Texty v e-mailech si můžete manuálně přeložit přímo v administraci Fakturoidu.

Jazyk e-mailu se automaticky zvolí podle jazyku faktury.

Pokud máte nějaké další požadavky na funkce, které by mohly být splněny z naší strany jako spojovacího článku mezi Shopify a Fakturoidem, dejte nám klidně vědět.

Did this answer your question?