MERK: Denne artikkelen er utdatert. Du kan nå se en nyere versjon.


Denne introduksjonen vil gjøre deg mer kjent med Dokker. Den har følgende oppdeling: 1. Presentasjon 2. Praktisk forarbeid, 3. Kom i gang med arbeidet og 4. Hvor får du hjelp?

1. Presentasjon

Vi i Dokker brenner for læring og tilrettelegging for læring. Vi ønsker at den som lærer i størst mulig grad skal “ta roret” og være aktiv i læreprosessen, samtidig som han får tilgang til den hjelp og veiledning som trengs for å lære mer og utvikle seg. 

I Dokker opererer vi med 2 hovedroller:

 • Den som lærer: elever, lærlinger, lærekandidater, kursdeltakere m.fl.
 • Den som hjelper til: lærere, veiledere, faglig ledere, kursholdere, instruktører m.fl.
  For enkelhets skyld brukes begrepene “elev” og “lærer” videre i denne introduksjonen.

I Dokker viser eleven hva han kan og vet, hvordan han tenker og reflekterer. 

Dokker brukes til læring og dokumentasjon av læring. Eleven beskriver hvordan han planlegger, gjennomfører og vurderer praktisk og teoretisk arbeid. Dette gjøres gjennom tekst, bilder/illustrasjoner, video og lyd. Dokker gjør det mulig for eleven å knytte arbeidet opp mot ev. læreplaner og selv hake av for mål han mener han har nådd. Målene kan konkretiseres ved behov. Eleven vurderer selv hvordan han har nådd målene. 

Lærer blir en viktig “hjelper” som gir veiledning, instruksjon og oppmuntring underveis og til slutt en endelig vurdering/ godkjenning.

Dokker kan brukes på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. Det brukes både i praktiske og teoretiske fag, og fungerer veldig godt tverrfaglig.

Til evig tid

Dokker følger den enkelte bruker, - ikke institusjonen. Se for deg at Dokker er en sekk med kompetanse som hver enkelt har. Det er varierende størrelse på sekken, men den fylles stadig opp med mer kompetanse. Den blir aldri full, fordi vi stadig lærer nye ting! Vedkommende har alltid med seg sekken, fordi innholdet er hans,- selv om han skifter mellom skoler, lærebedrifter el. andre organisasjoner/institusjoner, eller om han ikke er tilknyttet noen organisasjon i det hele tatt.

Innholdet, det som produseres, kan brukeren dele med dem han måtte ønske, også med dem som ikke har en brukerkonto i Dokker. Det er eieren av dokumentasjonen som til enhver tid bestemmer og åpner opp for hvem som skal få tilgang til arbeidet.

2. Praktisk forarbeid

Nye brukere registrerer seg selv

Registreringen gjøres av hver enkelt på dokker.no ( “Kom i gang gratis”), og her trengs for- og etternavn og e-postadresse. E-postadressen blir å betrakte som brukernavn, og denne identifiserer hver enkelt som bruker på Dokker. I registreringsprosessen sendes det ut en e-post fra Dokker med lenke for å komme inn. Denne e-posten sendes til e-postadressen vedkommende har registrert seg med.

TIPS:

 • Vi anbefaler en privat e-postadresse som brukeren alltid vil ha tilgang til, også etter avsluttet læretid eller arbeidsforhold. 
 • Brukeren vil være innlogget i ca. 90 dager eller til han ev. logger ut manuelt. 
 • Ved opplæring av flere samtidig: Deltakerne bør registrere seg i Dokker på forhånd, en god stund før opplæringen. Slik er alle “fit for fight” når opplæringen starter! I opplæringsfasen anbefaler vi at deltakerne har en enhet hver (datamaskin, mobiltelefon, nettbrett) å arbeide på. 
 • Flere enn én brukerkonto (= registrert flere ganger, med mer enn én e-postadresse) kan gi misforståelser i kommunikasjonen i Dokker. Ved glemt passord, trykk “Problemer med innloggingen?” i stedet for å opprette en ny konto. Brukeren vil da få tilsendt en kode for å endre passordet sitt og komme inn. Vi i Dokker kan slå sammen flere kontoer ved behov.
 • Både passord og e-postadresse kan endres (trykk på profilbildet→ Innstillinger)
 • Vi anbefaler nettleseren Google Chrome eller ev. Edge (Edge er arvtakeren etter Internet Explorer)

Oppnå best mulig kommunikasjon

Elev og lærer(e) kan kommunisere i Dokker underveis i arbeidsprosessen. For at dette skal fungere på best mulig måte, må et par ting være på plass:

A)  Elev må dele dokumentet med de hjelperne han ønsker. For i tillegg å kunne be om sluttvurdering og godkjenning av arbeid, må én av hjelperne velges som Mottaker. Mottaker må være medlem i den samme gruppen som eleven og dessuten ha rolle i gruppen som lærer, veileder el. 

Den aller første gruppen, hovedgruppen, oppretter vi i Dokker. Gruppemedlemmer med ekstrarolle Gruppeadministrator eller Superbruker kan opprette undergrupper til hovedgruppen, invitere inn medlemmer og legge til læreplaner, for å nevne noe. 

Hver enkelt vil bli varslet om gruppeinvitasjonen via den registrerte e-postadressen. Invitasjonen vises også under “Mine grupper” i Dokker. Invitasjonen må bekreftes av hver enkelt ved å trykke “Bli med”... men hvis vedkommende allerede er medlem i en annen gruppe under samme organisasjon, vil han automatisk bli gruppemedlem.

TIPS

 • Gruppeadministrator og Superbruker kan gi gruppemedlemmene div. roller, lage rollealiaser (f.eks. “kursdeltaker” som alias til “elev”), legge til læreplaner og fjerne brukere fra grupper. 
 • Når brukere fjernes fra én eller flere grupper, vil de fortsatt ha tilgang til alt av egenprodusert arbeid. Det er kun tilknytningen til gruppen som forsvinner. 
 • Én og samme bruker kan være medlem i flere grupper samtidig. 


B) Elev må gi læreren(e) tilgang til egen dokumentasjon og ev. Status

Merk at elev har mulighet til å gi lærer(e) tilgang for hvert enkelt dokument han lager gjennom deling, men hvis læreren skal vurdere og godkjenne flere dokumenter og følge med på faglig utvikling, anbefales det å gi tilgang til Dokumentasjon og Status

TIPS

 • Lærer kan finne fram til hver enkelt elev i gruppen(e) og be om å få tilgang. 
 • Hvis lærer har mange elever, er det trolig mer effektivt å gi elevene en muntlig, ev. skriftlig, anmodning om at de åpner opp for lærer(ne) (Eleven går til Mine grupper→ trykker på gruppenavnet hvor lærer er medlem-->på navnet til lærer--> Gi tilgang til min Dokumentasjon og Status)

3. Kom i gang med arbeidet

Navigasjon/ å finne fram

Det er alltid smart å bruke litt tid på å gjøre seg kjent. Følgende video gir en generell forklaring og visning: 

Arbeidsoppdrag

Arbeidsoppdrag er den mest brukte dokumenttypen i Dokker. Dette kan eleven opprette selv, på eget eller andres (f.eks. lærer) initiativ. 

Se hvordan elev Enot bruker Arbeidsoppdrag til å dokumentere:

Lærer kan også opprette en Oppgave i Dokker som etterpå deles med og besvares av eleven. Etter deling vil du se at svaret til eleven blir i form av et Arbeidsoppdrag.

Å gi tilbakemeldinger underveis/underveisvurdering

Å motta ros og veiledning underveis i arbeidet, kan virke positivt på læringen til eleven.

Å sluttvurdere og godkjenne Arbeidsoppdrag

Videoen under viser hvordan lærer og andre veiledere går fram i sluttvurderings- og godkjenningsprosessen. 

TIPS

 • Elevens egne vurderinger skal fortelle hva eleven tenkte underveis og lærte. Vurderinger som "Det gikk bra, og vi klarte å bli ferdige til rett tid" forteller lite om hva han faktisk opplevde og lærte. 
 • Når det er mulighet for det, bør eleven beskrive Planlegging før han starter med det praktiske arbeidet. Slik er det i arbeidslivet, også - en planlegger aller først, og gjør arbeidet etterpå. Når gjennomføringen starter, er planleggingen et tilbakelagt stadium.

4. Hvor får du hjelp?

Bruk chatten vår! Her kan både elever og lærere søke etter videoer og artikler, eller de kan sende meldinger til oss i Dokker. 

Trykk “Tidligere samtaler” for å følge opp en allerede påbegynt samtale (“tråd”). Chatten har du tilgang til også på innloggingssiden (dokker.no), slik at du kan sende en melding ved ev. innloggingsproblemer.


Husk at øvelse gjør mester:)  Lykke til!    

Fant du svaret?