Det handler om å bli sett og få anerkjennelse fra andre.
Et støtteapparat rundt den enkelte på tvers av fag og virksomheter. Tilpasset oppfølging for best mulig læring og utvikling. På en egen plattform. Dette er Dokker!

Hvem er Dokker laget for?

Dokker kan brukes av alle som trenger oppfølging og av alle som har et oppfølgingsansvar.

Personer på tiltak, skoleelever, lærlinger, lærekandidater, ansatte, kursdeltakere, innvandrere m.fl. kan følges opp i Dokker. Se for deg elevene som på samme tid følges opp av lærere, helsesøster og heimen. Eller deltakeren på AFT-tiltak (arbeidsforberedende trening) som støttes av veileder i vekstbedrift og saksbehandler i NAV. Og innvandreren som lærer norsk språk og arbeidsliv med hjelp fra norsklærer på voksenopplæringen og veileder i en lokal bedrift. Eksemplene er mange, og denne videoen konkretiserer noen av dem:

Hvordan er det mulig å samhandle på tvers av fag og virksomheter?

Hver enkelt bruker eier egne data og dokumentasjon, så lenge hen ønsker det selv. Derfor er det deltakeren selv som gir støttespillerne tilgang til å følge med og veilede underveis og sluttvurdere/godkjenne. Dette åpner opp for samarbeid på tvers av institusjoner, næringsliv, offentlig sektor og den som er bruker av ulike tjenester. 

Hvem gjør hva?

Partene kobles sammen i grupper og kommuniserer i kontekst av et konkret arbeid. Praksisbeskrivelser, svar på teoretiske oppgaver og beskrivelse av egen livssituasjon er eksempler på arbeid i Dokker.
Deltakeren er den aktive som gjennom arbeidet viser kompetanse, ferdigheter, tanker og holdninger. Støttespillerne veileder og hjelper til når det er behov. Behovet kan være der helt fra starten.

Registrering og sånt, trinn for trinn

Vi har laget egen veileder for å komme i gang med Dokker i en virksomhet.

For administratorer: Hvordan administrere Grupper og Gruppemedlemmer?

Bli litt bedre kjent

Det er lurt å gjøre seg litt kjent i verktøyet: Bli med på en omvisning!
Prøv selv og trykk i vei.

Å begynne på ordentlig

Nå kommer vi til det som er spennende,- selve prosessen og samhandlingen mellom deltaker og støttespillere!

Deltaker formidler små og store praktiske gjøremål, kunnskaper, meninger og refleksjoner. Dette ved bruk av tekst, bilder, video og/eller lydopptak. 

Dokumentet deler deltakeren med støttespillerne. Les om å gi tilganger til andre. 

Den som skal gi en bekreftelse (sluttvurdering og godkjenning), kalles Mottaker

Arbeidsoppdrag

Den dokumenttypen som brukes mest av deltakerne, er Arbeidsoppdrag. Arbeidsoppdrag kan deltakeren opprette selv. 

Et alternativ er at deltakeren mottar en Oppgave fra en i støtteapparatet. Merk at oppgavesvaret blir i form av et Arbeidsoppdrag.

Å følge opp underveis

Hvordan kan man være en støttespiller? Les mer.

Å sluttvurdere og godkjenne Arbeidsoppdrag

Det er som nevnt Mottaker som foretar den endelige bekreftelsen av deltakerens arbeid: Les mer.

Fant du svaret?