Bruke Dokker

Generell bruk, forslag og veiledninger

Torbjørn Hundseth avatar Tone Ovesen Skagemo avatar
79 artikler i denne samlingen
Skrevet av Torbjørn Hundseth og Tone Ovesen Skagemo

Hva menes med å Tildele en oppgave?

tildele, dele
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvorfor skal jeg dele arbeidet mitt med andre?

dele med støttespillerne, få hjelp og støtte
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan levere inn arbeidet mitt?

innlevering, sluttvurdere, vurdering, vurdere, godkjent, godkjenning
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er passordløs innlogging?

logge inn uten passord, engangskode, sikkerhet
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvor ble det av standard-rollen "elev"?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg bruke andre målsett enn Kunnskapsløftets?

mål, kompetansemål, læreplaner
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan lage tekst til bilder og andre filer?

bildetekst, teksting
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan lage snarvei til Dokker på mobilen?

Hjem-skjerm. App.
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Betatesting

Som betatester kan du prøve ut funksjoner som ennå ikke er lansert.
Torbjørn Hundseth avatar
Skrevet av Torbjørn Hundseth
Oppdatert for over en uke siden

Hva vil det si å planlegge?

planlegging, praktisk arbeid, mål, målsetting, plan, forberede
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Kompetansemål?

læreplaner, mål, målsetting
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg laste opp profilbilde på Dokker når kontoen er koblet til Facebook?

Facebook- kobling, integrasjon med Facebook
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan deaktivere eller aktivere grupper?

Fjerne, slette, gjøre grupper aktive, inaktive
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan avbryte tilgang til min Dokumentasjon og Status?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvor ser jeg hvem som har tilgang til min Dokumentasjon og Status?

Oversikt over tilgangsrettigheter
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan opprette Kurs/Sertifikat?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan fjerne Rollealias?

Slette alias
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan følge med på Oppgave-arbeidet?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan legge til bilder og andre filer?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvor skal jeg skrive inn koden for invitasjon til gruppe?

Svare på gruppeinvitasjon, bli medlem i gruppe
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg gjøre endringer etter å ha levert inn et dokument?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan invitere folk til en gruppe?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva betyr refleksjonene under de gule stjernene?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan lage Rollealias?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Mine grupper?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan lage Konkretiseringer?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Hjem-siden?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Konkretiseringer?

konkretisere, tydeliggjøre, forenkle, presisere
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan fjerne seg selv som medlem av en gruppe?

Å forlate grupper
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan trekke tilbake gruppeinvitasjoner?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan vet jeg at jeg er medlem i gruppe?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan fjerne medlemmer fra grupper?

Slette medlemmer fra gruppe
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan gi gruppemedlemmene rolle og tillatelser?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan endre passord?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva gjør jeg ved glemt passord?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva gjør jeg ved problemer med innlogging?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Kan jeg ha flere brukerkontoer i Dokker?

Registrert med flere ulike e-postdresser
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan sette inn lenke fra Internett?

Sette lenke (link) inn i Dokker
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvem kan se arbeidet mitt?

Gi tilganger. Deling.
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er gule stjerner?

En form for egenvurdering
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvem er Mottaker?

deling, dele, vurdere, vurdering underveis, innlevering, levere inn, sluttvurdering, godkjenning
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan lage lyd- og videoopptak på mobiltelefon og nettbrett?

Opptak med YouTube-app.
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva kan jeg gjøre i Innstillinger?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan kan jeg følge opp underveis? (video)

Underveisvurdering, vurdering, veiledning, kommentarer, kommunikasjon. Oppmuntre, motivere, veilede.
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan sette inn video?

Framgangsmåte på datamaskin. Opplasting på YouTube, videolenke i Dokker.
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan opprette Oppgave? (video)

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan endre brukernavn (= e-postadresse)?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Arbeidsoppdrag? (video)

Å opprette Arbeidsoppdrag
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan sette inn Profilbilde?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden
Generelt

Hvordan slette et dokument du har opprettet selv?

delete, slette, sletting, fjerne, fjerning
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Deling?

Å dele i og utenfor Dokker, gi tilgang, åpne opp
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er hva i Dokker?(video)

Navigasjon, å finne fram
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan gi informasjon til mange samtidig?

Opprette Notat
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Varsler?

svart bjelle, klokke, blå prikk
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Flagg?

Flagging, snarveier
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Merkelapper (tags)?

Tagging, merking
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvilke filtyper støttes i Dokker?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan velge dato/tidspunkt?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvor logger jeg ut?

Utlogging via profilen din
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan ta gode bilder?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan lage et sikkert passord?

Velg et sikkert passord
Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Stavekontroll

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden

Hva er Markdown?

Tone Ovesen Skagemo avatar
Skrevet av Tone Ovesen Skagemo
Oppdatert for over en uke siden