Vi öppnar dörrarna till streamen 30 minuter innan själva sändningen börjar.

Detta för att du ska ha god tid på dig att komma igång.

Did this answer your question?