:כדי לקבוע אירוע בלוח השנה
יש להיכנס לקלנדר 🔼
"+" בתאריך הרצוי, לוחצים על סימן ה 🔼
 Schedule ליד החוויה הרצויה לוחצים על 🔼
עורכים את הפרטים במידת הצורך 🔼
Save & schedule לוחצים על 🔼

:ניתן גם לקבוע מספר אירועים בבת אחת
 Schedule events בקלנדר, לוחצים על  🔼
בוחרים את החוויה הרצויה 🔼
בוחרים את התאריכים הרצויים. ניתן לגרור את העכבר לבחירה מרובה 🔼
 Schedule לוחצים על 🔼


Did this answer your question?