Před tvorbou jakékoliv automatické kampaně si rozmyslete scénář a strategii Automatizace, abyste věděli, čeho chcete dosáhnout a jak podle toho Automat nastavit.

Jako první volíte seznam kontaktů, pro který se bude Automatizace spouštět. To je jeden z důvodů, proč je lepší v aplikaci udržovat pouze jeden seznam kontaktů a ten dále segmentovat podle potřeby. Pokud máte vytvořeno více seznamů a chcete spustit automatizaci pro všechny, bude nutné seznamy sloučit do jednoho nebo Automaty duplikovat.

Automatizaci vytvoříte v sekci "Automatizace".

V základním nastavení Automatizace nastavujete:

 • Název - pro vaši orientaci, adresáti jej neuvidí
 • Frekvence spouštění - zde nastavujete, kolikrát se má Automatizace pro kontakty spustit, a volíte mezi:
  Spustit jednou - spustí se pro každý kontakt pouze jednou, tj. pokud již kontakt jednou Automatizací prošel, nestane se, že by do něj nyní spadnul znovu
  TIP: Ideální pro Uvítací neboli Welcome kampaň, neboť kontakt je nový vždy jen jednou
  Spustit několikrát - spustí se pokaždé, když kontakt splní podmínku, která spouští Automat (trigger) a již tuto automatizaci dokončil. Nespustí se tedy znovu pro kontakt, který ještě automatizaci nedokončil a pořád v ní je.
  TIP: Typický pro svátkovou a narozeninovou automatizaci, automatizaci opuštěného košíku apod.
  Spustit několikrát a paralelně - automatizace se spustí pokaždé, když kontakt splní podmínku, která spouští Automat (trigger), a to i když se již v Automatizaci nachází a ještě jí nedokončil
  TIP: Např. Automaty, které jsou vícekrokové a reagují např. na nákup kontaktu a vyžadují hodnocení vždy konkrétního produktu
 • Seznam - připojujete již vytvořený seznam kontaktů, pro které se má Automat spouštět

Po vytvoření samotné Automatizace nastavujete její "scénář", tedy to, jak bude Automat pro kontakty probíhat.

Nejprve volíte "trigger", tedy to, co Automatizaci spustí -> tj. co kontakt musí splnit, aby se dostal do Automatu.

Po jeho rozkliknutí se zobrazí volba triggeru.Triggerů můžete přidat i více, pokud chcete, aby se Automatizace spouštěla pro kontakty při více událostech. 

A podle čeho trigger vybrat?

 • Přihlásí se do seznamu - pro Uvítací/Welcome kampaň, tj. Automat se spouští pro kontakty, které se přihlásily (zaregistrovaly) do seznamu kontaktů (např. přes formulář)
  TIP: pro kontakty z ručního importu tento Automat spouštíte ještě pomocí zakliknutí "Automatizace" v druhém kroku importu -> automaticky se Automat nespouští proto, že můžete importovat i starší kontakty
 • Otevře e-mail - využijte, pokud chcete navázat na odeslanou běžnou kampaň -> nastavíte Automatizaci a poté odešlete běžnou kampaň (do triggeru lze vybrat i tzv. "draft", tj. předpřipravenou kampaň)
 • Klikne v e-mailu - využijte, pokud chcete navázat na odeslanou běžnou kampaň -> nastavíte Automatizaci a poté odešlete běžnou kampaň (do triggeru lze vybrat i tzv. "draft", tj. předpřipravenou kampaň)
 • Nakoupí - Automat spouští nákup kontaktu
  (pouze v tarifu Marketer+ a při funkční integraci)
 • Navštíví stránku - Automat spouští návštěva webu kontaktu
  (pouze v tarifu Marketer+ a při funkční integraci)
 • Je přidán tag/je odebrán tag - Automat je spuštěn ve chvíli, kdy je ke kontaktu přidán tag jiným automatem nebo speciálním merge tagem *|ECM_ADDTAG_mujtag|*
 • Nastane výročí data - pro svátky, narozeniny a další výročí (například i data výročí ve vlastním poli), ignoruje se rok
 • Nastane přesné datum - jakmile nastane konkrétní datum (tj. vč. roku), které je u kontaktu (nepoužívat pro svátek nebo narozeniny)
 • Každý den - Automatizace se spustí každý den a kontroluje nastavenou podmínku (vl. pole nebo nákupní chování apod.)
 • Nastane vlastní událost - spustí se v případě, že kontakt realizuje zvolenou akci na webu (např. spustí video na vašem webu)
  TIP: používá se také pro Automatizaci opuštěného košíku
 • API trigger - pro Automatizaci, kterou chcete spouštět přes API

Po volbě triggeru (spouštěče) je třeba zvolit, co se má pro kontakty, které jej splní, dále v Automatizaci stát. Nejprve klikněte na ikonu "+" pod triggerem.

Zobrazí se události, které se mohou pro dané kontakty stát.

Vybíráte z událostí:

 • Odeslat e-mail - vybíráte z vámi vytvořených šablon v sekci "Šablony"
 • Odeslat SMS - předchází nákup SMS kreditů
 • FB Messenger zpráva - využijte v Uvítací kampani, pomocí FB scriptu
 • Odeslat dopis - pro odeslání dopisu kontaktujte podporu na support@ecomail.cz
 • Odeslat data na webhook - více v integraci
 • Počkat - kontakt "počká" zvolený čas, než se posune dále v Automatizaci
 • Přidat podmínku - podmínky lze volit dle nejrůznějších kritérií, podobně jako v segmentaci
 • Spustit jinou automatizaci
 • Ukončit automatizaci
 • Přihlásit do jiného seznamu kontaktů, než pro který se spouští příslušný automat
 • Odhlásit ze seznamu
 • Upravit kontakt
 • Přidat či odebrat tag
 • Přidat poznámku
 • Přidat či odebrat z FB Custom Audience - Facebook Custom Audience neboli vlastní okruh kontaktů

Před spuštěním doporučujeme každou Automatizaci otestovat -> to můžete učinit po kliknutí na sekci "Testování" v daném Automatu.

Pro účely testování bude vámi zadaný e-mail vložen do připojeného seznamu. Každý krok čekání bude pro pohodlné testování zkrácen na 5 minut.
V případě, že se již zadaný e-mail v automatizaci nachází a je aktivní, bude z automatizace odstraněn a bude pro něj tato automatizace spuštěna znovu od začátku.

Pokud je Automat v pořádku, vpravo nahoře kliknete na "Spustit kampaň".

Nyní je Automatizace aktivní a jakmile některý z kontaktů splní spouštěč (trigger), spustí se pro něj vámi vytvořená automatická kampaň.

TIP:
Podívejte se na pár příkladů automatizací nebo na to, jak číst reporty Automatizací.

Našli jste odpověď?