Co je to automatizace a proč se vyplatí automatizovat své kampaně, můžete nalézt v tomto článku. Nyní se pojďme pustit do vytvoření automatizace.

1. Ještě před vytvořením automatizace je třeba zvolit seznam kontaktů, ke kterému se bude automatizace vázat. Pokud máte vytvořeno více seznamů a chcete spustit automatizaci pro všechny, bude nutné seznamy sloučit do jednoho. Automatizace se vždy může vázat pouze k jednomu seznamu kontaktů.

2. Automatizaci vytvoříte v sekci Automatizace pomocí tlačítka "+NOVÁ AUTOMATIZACE"

3. Otevře se vám okénko, kde je potřeba doplnit základní informace o automatizaci.

 • Název - pro vaši orientaci, adresáti ho neuvidí
 • Spustit - zde nastavujete kolikrát se má automatizace spustit
  Spustit jednou - spustí se pro každý kontakt pouze jednou, nikdy ne vícekrát. Pokud již kontakt jednou v automatizaci byl, už nikdy ho do ní znovu nespustí. Ideální pro welcome kampaň (nepoužívat pro svátkovou automatizaci!)
  Spustit několikrát - spustí se pokaždé, když kontakt splní spouštěcí podmínku (trigger) a již tuto automatizaci dokončil. Nespustí se tedy znovu pro kontakt, který ještě automatizaci nedokončil a pořád v ní je. Ideální pro svátkovou a narozeninovou automatizaci, automatizaci opuštěného košíku apod.
  Spustit několikrát a paralelně - automatizace se spustí pokaždé, když kontakt splní spouštěcí podmínku (trigger) i když v automatizaci stále je.
 • Seznam - připojujete již vytvořený seznam

4. Nyní máte vytvořenou automatizaci a kliknete na možnost "+přidat trigger"

5. Zobrazí se vám volba triggeru
Trigger neboli spouštěč automatizace je podmínka, kterou když daný kontakt spustí, tak se dostane do automatizace. Tedy např. když se kontakt přihlásí do seznamu (k odběru), tak se pro něj automatizace spustí.

Triggerů můžete přidat i více, pokud chcete, aby se automatizace spouštěla při více událostech. 

Kdy jaký trigger vybrat:

 • Přihlásí se do seznamu - například pro welcome kampaň. Jakmile se kontakt zaregistruje do seznamu kontaktů, spustí se pro něj automatizace
 • Otevře e-mail - pokud chcete navázat na nějakou dříve odeslanou běžnou kampaň. Nejprve nastavíte automatizaci, poté odešlete běžnou kampaň a na závěr spustíte automatizaci.
 • Klikne v e-mailu - spustí se automatizace jakmile adresát klikne v e-mailu v běžné kampani
 • Nakoupí - jakmile kontakt nakoupí. Zde je třeba tarif Marketer+ a funkční integrace
 • Navštíví stránku - jakmile kontakt navštíví nějakou stránku na vašem webu. Zde jde třeba mít tarif Marketer+ a trackovací kód na vašich stránkách
 • Je přidán tag a je odebrán tag - pokud se kontakt otaguje z kampaně, spustí se pro něj automatizace
 • Nastane výročí data - pro svátky, narozeniny a další výročí (například i data výročí ve vlastním poli)
 • Nastane přesné datum - jakmile nastane konkrétní datum, které u kontaktu máte (nikdy nepoužívat pro svátek nebo narozeniny!)
 • Každý den - automatizace se spustí každý den, aby se překontrolovala podmínka (například zda kontakty zákazníků, kteří někdy nakoupili, poslední měsíc nenakoupili -> odeslat retenční kampaň)
 • Nastane vlastní událost - jakmile kontakt učiní nějakou akci na webu, například spustí video na vašem webu. Používá se pro opuštěný košík
 • API trigger - pro automatizaci, kterou chcete spouštět přes API
 • Integrace - pro Shoptet integraci (zatím v betatestování)

6. Po volbě triggeru (spouštěče) je třeba zvolit událost, která po spuštění automatizace pro daný kontakt nastane. Nejprve kliknete na plus pod triggerem.

7. Poté se zobrazí události, které se mohou spustit

Zde můžete nastavit, zda chcete:

 • odeslat e-mail - je třeba mít šablonu v sekci Šablony (pokud máte šablonu vytvořenou v kampaních, je třeba ji přesunout do sekce Šablony)
 • odeslat SMS - je třeba mít zakoupené SMS kredity nad rámec e-mail tarifů
 • FB Messenger zprávu - je třeba mít vložený Facebook script na svém webu. Více o tom zde.
 • odeslat dopis - pro odeslání dopisu kontaktujte podporu na support@ecomail.cz
 • odeslat data na webhook - více v integraci
 • počkat - než nastane další událost
 • přidat podmínku - podmínky lze volit dle nejrůznějších kritérií
 • spustit jinou automatizaci
 • ukončit automatizaci
 • přihlásit do jiného seznamu kontaktů, než pro který se spouští příslušný automat
 • odhlásit z jakéhokoli seznamu
 • upravit kontakt
 • přidat, či vymazat tag
 • přidat poznámku
 • přidat, či odebrat z FB audience - více o FB okruzích zde

8. Jakmile máte zvolené události v automatizaci, můžete automatizaci spustit

Nyní automatizace běží a jakmile některý z kontaktů splní zvolenou podmínku neboli spouštěč (trigger), spustí se pro něj vámi vytvořená automatizace

9. Pokud chcete ještě před spuštěním automatizaci otestovat, kliknete na "zavřít builder" místo na "spustit automatizaci" a zvolíte vlevo možnost "Testování"

Zde si můžete vložit vlastní e-mail či e-mail kolegů a automatizaci řádně otestovat. Pokud je dle vás v pořádku, vpravo nahoře kliknete na "Spustit kampaň"

10. V aktivitách poté vidíte průběh automatizace stejně jako je tomu u reportů v běžných kampaních.

Naleznete zde:
kolik bylo odeslaných e-mailů,
kolik jich bylo otevřeno,
v kolika e-mailech bylo kliknuto,
kolik e-mailů nikdo neotevřel,
kolik e-mailů se nepodařilo doručit a vrátily se,
kolik kontaktů se z odběru vašich newsletterů odhlásilo,
kolik adresátů označilo vaše sdělení jako spam

Také si můžete jednotlivé záložky aktivit exportovat. Vpravo dole.

11. V nastavení můžete automatizaci ještě dále upravit.

12. V Přehledu vidíte celkový souhrn automatizace


TIP:
Podívejte se na pár příkladů automatizací zde.

Našli jste odpověď?