Váháte, jaký zvolit předmět, jméno odesílatele, nebo který obsah je vhodnější použít pro rozesílku, aby byla chystaná kampaň co nejúspěšnější? Rozhodování vám může ulehčit tzv. A/B testování. Ecomail disponuje funkcí snadného A/B testování předmětu, jména odesílatele či obsahu, nebo jejich kombinací. Tato funkce je dostupná pouze v tarifu Marketer+.

A/B test nastavíte přímo v rámci tvorby kampaně. Po přihlášení do aplikace klikněte na tlačítko Nová kampaň. Nebo vyberte některou z již vytvořených kampaní v menu pod záložkou Kampaně.

Vyplňte základní informace o kampani a ve druhém kroku „Nastavení“ zaškrtněte možnost A/B testování kampaně. To vám umožní vstup do následujícího kroku s názvem „A/B test“.

V dalším kroku již nastavíte kritéria A/B testování a zvolíte, co chcete testovat.

Po zaškrtnutí vašeho výběru se vám zobrazí formulář, do kterého vepíšete dvě varianty předmětu, dvě varianty jména odesílatele, nebo si nastavíte dvě šablony.

A zde několik názorných ukázek:

Kampaň testovaná podle předmětu

Kampaň testovaná podle podle jména odesílatele 

Kampaň testovaná podle obsahu šablony

Testovat lze i libovolnou kombinaci dvou vybraných možností; například předmět v kombinaci s odesílatelem. Stačí je zaškrtnout zvolené parametry.

Pokud budete chtít, můžete provést kompletní A/B test na všechny tři možnosti dohromady (předmět, odesílatele i obsah), stačí je jen zaškrtnout.

Následně si zvolte kritérium, podle kterého se celý test vyhodnotí. Na výběr máte míru otevření (Open rate) nebo míru prokliku (CTR). Zadejte také čas, po kterém se test ukončí. Následně bude vítězná varianta kampaně automaticky odeslaná.

Upozornění: Vítězný obsah je vždy určen podle míry prokliků.

Jako poslední krok si v pravé části obrazovky nastavíte velikost testovacího segmentu, na základě kterého bude vybrána vítězná varianta.
Stačí jen posunou bílý bod na liště směrem vpravo. 

Aby bylo možné test uskutečnit, musí mít testovací segment minimálně 10 příjemců.

Tip: Doporučujeme kampaň testovat na co největší databázi a testovací segment pak volit ne větší než 50 %, aby byla vítězná varianta odeslána co největšímu publiku a byl tak využit její potenciál.

Našli jste odpověď?