Siirry pääsisältöön
Käyttöehdot
Jarkko Kähkönen avatar
Tekijä: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

KÄYTTÖEHDOT


1. Johdanto

Tervetuloa käyttämään Nettilasku, Eemel ja Epicsign -palveluitamme ("Palvelu"). Palvelun tuottajana toimii Epic Invoicing Oy, kotipaikka Tampere, myöhemmin "Myyjä". Palvelua käyttää yritykset, myöhemmin "Asiakas", sekä Asiakkaan asiakkaat, myöhemmin "Kolmannet osapuolet", käyttävät palveluamme näiden käyttöehtojen ("Ehdot") mukaisesti.

2. Palvelun käyttö

Palvelua käytetään Internet-selaimessa osoitteissa: www.eemel.com ja www.nettilasku.fi ja app.eemel.io ja app.nettilasku.fi ja www.eemel.fi ja app.eemel.fi ja www.epicsign.fi ja app.epicsign.fi ja mahdollisesti muissa tässä listaamattomissa osoitteissa jotka nyt tai myöhemmin ovat tarpeellisia Palvelun käyttämiseen. Myyjä sitoutuu huolehtimaan, että Sovellus toimii virheettömästi ja on saatavilla ympäri vuorokauden. Myyjä tarjoaa Palvelun Asiakkaalle niin kauan kuin Asiakas maksaa Sovelluksen ylläpitomaksut ja haluaa jatkaa Sovelluksen käyttöä.

3. Asiakkaan velvollisuudet
Yleiset käyttäytymissäännöt

Palvelun asianmukainen käyttö: Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain sallittuihin, laillisiin tarkoituksiin ja noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Turvallisuus: Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luottamuksellisina ja olemaan jakamatta niitä kolmansien osapuolten kanssa.

Tietojen paikkansapitävyys: Asiakkaan on annettava ja ylläpidettävä ajan tasalla olevia, täsmällisiä ja täydellisiä tietoja itsestään ja yrityksestään, kuten yhteystietoja ja maksutietoja.


Tietoturva ja yksityisyys

Henkilötietojen suojelu: Asiakkaan on suojattava kaikki Palvelun kautta kerätyt tai käsitellyt henkilötiedot sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Väärinkäytösten ilmoittaminen: Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Myyjälle kaikista Palvelun turvallisuutta vaarantavista havainnoista tai mahdollisista tietoturvaloukkauksista.

Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien kunnioittaminen: Asiakas sitoutuu olemaan rikkomaan kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit.


Maksut

Maksuvelvoitteet: Asiakkaan on suoritettava kaikki Palvelusta johtuvat maksut ajallaan ja noudatettava sovittuja maksuehtoja.

Maksujen viivästyminen: Jos maksu viivästyy, Asiakkaan on korvattava Myyjälle mahdolliset viivästyskorot ja perintäkulut.

Asiakkaan on hoidettava Sovelluksen ylläpitolaskun maksaminen ajallaan. Mikäli lasku on myöhässä yli 3 viikkoa eräpäivästä, Sovelluksen käyttö estetään kunnes lasku on maksettu.

Vastuun rajoitus

Vahinkojen ilmoittaminen: Asiakkaan on ilmoitettava Myyjälle välittömästi mistä tahansa Palvelusta aiheutuvasta vahingosta tai virheestä, jotta Myyjä voi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.


Lopettaminen ja tilin poistaminen

Palvelun lopettaminen: Jos Asiakas haluaa lopettaa Palvelun käytön, hänen on noudatettava Myyjän määrittelemää irtisanomismenettelyä.

Tilin poistaminen: Asiakas voi pyytää tilinsä poistamista ja tietojensa poistamista Myyjän tietokannoista, mikäli sovellettava laki sen sallii.

4. Irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa palvelun milloin tahansa. Myyjä voi irtisanoa palvelun, mikäli Asiakas on toiminut käyttöehtojen vastaisesti.

Asiakkaan irtisanoessa palvelun, Asiakas on velvollinen maksamaan kuluvan laskutuskauden loppuun asti. Myyjä ei palauta ennakkoon maksettuja maksuja.

5. Asiakkaan tiedot

Kaikki tieto, jonka Asiakas palveluun syöttää, on Asiakkaan omistamaa. Mikäli Asiakas haluaa lopettaa palvelun käytön, on Asiakkaalla oikeus hakea tiedot kahden viikon aikana palvelun lopettamisen ilmoituksesta.

Myyjän tulee poistaa Asiakkaan tiedot irtisanomisen jälkeen mikäli Asiakas niin pyytää. Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaan tiedoista esimerkiksi kirjanpitovelvollisuuden osalta, mikäli ne on Asiakkaan pyynnöstä poistettu palvelusta.

Myyjä voi aina säilyttää Asiakkaan tiedot, mikäli se on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden ja Myyjän oman kirjanpidon täyttämiseksi.

6. Vastuunrajoitus

Myyjä ei ole vastuussa mistään sovelluksesta johtuvista välillisistä tai välittömistä taloudellisista menetyksistä Asiakkaalle tai Kolmansille osapuolille. Mikäli palvelu ei ole käytettävissä 48 tuntiin, on Myyjä velvollinen korvaamaan maksimissaan 2 kuukauden palvelumaksun, Asiakkaan sitä pyytäessä.

Poikkeuksena tilanteet jotka ovat palvelun ylläpitäjästä riippumattomia (luonnonkatastrofi, sota, muu poikkeustila, palvelinten ylläpitäjästä johtuva palvelinkatko), jolloin korvausvelvollisuutta ei ole.


7. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä materiaali, kuten ohjelmistot, teksti, grafiikat ja logot, ovat suojattuja tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla, jotka kuuluvat Myyjälle tai sen lisenssinantajille. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, muokata, levittää, myydä tai vuokrata mitään Palvelun osaa ilman Myyjän nimenomaista kirjallista suostumusta.

8. Hinnoittelu ja maksut

Oikeus hintojen tarkistukseen

Myyjä pidättää oikeuden tarkistaa Palvelun hintoja milloin tahansa. Tämä sisältää kuukausi- tai vuosimaksut, ylläpitomaksut ja muut palvelumaksut. Myyjä sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaalle hinnoittelumuutoksista vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy uutta hinnoittelua, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu ilmoitusaikana määritellyn ajan kuluessa ennen uuden hinnoittelun voimaantuloa. Jatkamalla Palvelun käyttöä hinnoittelumuutoksen jälkeen Asiakas hyväksyy muutetut hinnat.


9. Tietosuoja ja henkilötiedot

Myyjä sitoutuu suojaamaan Asiakkaan henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan on tutustuttava Palvelun tietosuojaselosteeseen, joka selittää, miten Myyjä kerää, käyttää ja suojaa Asiakkaan henkilötietoja.


10. Muutokset Ehtoihin

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia näihin Ehtoihin milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne julkaistaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten jälkeen Asiakas hyväksyy muutetut Ehdot.


11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos sopimukseen ei päästä, riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.

Vastasiko tämä kysymykseesi?